Specialista na unijní DPH

Faktura s obratem DPH

Prvotní nedostatečné prozkoumání trhu

Faktura s obratem DPH je specifický druh fakturačního dokumentu v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). V určitých obchodních situacích, zejména při mezinárodním obchodu v rámci Evropské unie, může být povinnost zaplatit DPH převedena z dodavatele na zákazníka. To znamená, že na faktuře není DPH vykázána tradičním způsobem, tedy jako částka, kterou by měl zákazník zaplatit dodavateli spolu s cenou zboží či služby. Místo toho je zákazník informován o tom, že je povinen zaplatit DPH přímo daňovému úřadu v rámci svého daňového přiznání.

Taková faktura často obsahuje základní údaje jako jsou jména a adresy obchodníků, číslo a datum faktury, specifikace zboží či služby a její cena bez DPH.

Dále zvláštní poznámku či formulaci, která uvádí, že se jedná o transakci s obratem DPH. Typicky může být uvedeno „Obrat DPH“ nebo podobně. Výsledná částka k zaplacení by tedy měla být cena zboží či služby bez připočteného DPH.

Význam a důvod existence:

Mechanismus obratu DPH byl zaveden zejména kvůli potřebě boje proti podvodům s DPH a zjednodušení obchodních transakcí mezi členskými státy EU. Umožňuje tak, aby daň byla vybrána tam, kde je zboží či služba konzumována, a minimalizuje riziko nezákonného vracení DPH.

Jedná se o poměrně složitý mechanismus a je důležité, aby obchodníci, kteří se takovými transakcemi zabývají, měli přesné informace o tom, kdy a jak správně vystavit takovou fakturu a jak správně postupovat při vykazování DPH v daňovém přiznání.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams