Specialista na unijní DPH

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka (ECB) je instituce, která slouží jako centrální banka pro eurozónu, tedy pro země, které přijaly euro jako svou měnu. Byla založena v roce 1998 a jejím hlavním úkolem je udržovat stabilitu cen a podporovat hospodářský růst v eurozóně.

Mezi hlavní funkce ECB patří:

Měnová politika: ECB je zodpovědná za formulaci a provádění měnové politiky v eurozóně. Jejím hlavním cílem je udržovat cenovou stabilitu, což znamená dosahovat inflačního cíle blízkého, ale mírně pod 2 %.

Vydávání peněz: ECB vydává eurobankovky a mince a zajišťuje, aby byla dodávka hotovosti uspokojována ve všech zemích eurozóny.

Bankovní dohled: ECB působí jako dozorčí orgán pro největší banky v eurozóně. Jejím cílem je zajistit stabilitu finančního systému a ochranu zájmů klientů a investorů.

Správa rezerv: ECB spravuje devizové rezervy eurozóny a uskutečňuje operace na devizových trzích.

Podpora hospodářské politiky: ECB spolupracuje s národními vládami a dalšími orgány na podpoře hospodářské politiky, která přispívá k udržitelnému růstu a zaměstnanosti v eurozóně.

ECB je řízena a spravována Radou guvernérů, kterou tvoří guvernéři národních centrálních bank členských zemí eurozóny a výkonnými členy ECB. Nezávislost ECB je zajištěna jejím statutem, který ji chrání před vnějším politickým vlivem a umožňuje jí rozhodovat o měnové politice na základě ekonomických kritérií a zájmů eurozóny jako celku.

ECB hraje klíčovou roli ve vytváření a udržování měnové stability v eurozóně a ovlivňuje ekonomický vývoj nejen v členských zemích, ale i ve světovém měřítku.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams