Specialista na unijní DPH

Domicilační úřad

Domicilační úřad je v podstatě celní kancelář, která přijímá všechny dokumenty ospravedlňující dovoz zboží podnikem. Je odlišná od kanceláře pro prezentaci zboží, která je určena pro fyzické přijetí zboží.

Obvykle se celní prohlášení podává v kanceláři, kde je zboží fyzicky prezentováno. Nicméně, v rámci jednotného domiciliačního postupu (PDU) se všechny celní formality provádějí v jedné celní kanceláři, známé jako „Domicilační kancelář“. To znamená, že kancelář, která povoluje uvolnění zboží, může být odlišná od té, která zboží fyzicky zpracovává.

Modernizovaný celní kodex (CDM) zavedl koncept kanceláře pro domicilaci. Celní kodex Unie (CDU), platný od 1. května 2016, nyní používá termín deklarační úřad.