Specialista na unijní DPH

COSME

Evropský impuls pro malé a střední podniky

COSME (volně přeloženo – konkurenceschopnost malých a středních podniků) je klíčový evropský program zaměřený na posílení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje malých a středních podniků (MSP) v Evropě. Jeho hlavním cílem je vytvářet a udržovat optimální podmínky pro založení a růst těchto podniků.

Program se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti:

Přístup k financování: Poskytování podpory finančním zprostředkovatelům, kteří jsou schopni nabídnout investice MSP, a nabízení záruk těmto zprostředkovatelům.

Přístup na trh: Ulehčení vstupu podniků na nové trhy prostřednictvím obchodního poradenství, podpory v oblasti legislativy, partnerství a internacionalizace.

Rozvoj konkurenceschopnosti: Snížení administrativní zátěže pro podniky a zavedení nástrojů pro srovnání podmínek v různých zemích.

Podpora podnikání: Provádění akcí na podporu klíčových odvětví a školení mladých podnikatelů, například prostřednictvím programu Erasmus pro mladé podnikatele.

COSME představuje komplexní balíček nástrojů a opatření, jejichž cílem je usnadnit MSP přístup k nezbytným zdrojům a informacím pro jejich růst a rozvoj. S rozpočtem 2,3 miliardy EUR na období 2014-2020, z nichž 60 % je určeno na finanční podporu, COSME klade důraz na praktickou pomoc podnikům.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams