Specialista na unijní DPH

COMESA

COMESA – Společný trh východní a jižní Afriky, je organizace zaměřená na vytvoření celní unie mezi několika zeměmi východní a jižní Afriky. Hlavním cílem je spojit prostředky jednotlivých států a vytvořit silnější ekonomickou a obchodní jednotku.

Hlavní cíle COMESA

  • Rozšíření trhu: Vytvoření většího trhu pro členské státy.
  • Průmyslová a zemědělská produktivita: Zlepšení produktivity ve všech sektorech.
  • Potravinová bezpečnost: Zajištění dostatku potravin pro obyvatele.
  • Využití zdrojů: Efektivní a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
  • Měnová a finanční politika: Harmonizace politik mezi členskými státy.
  • Doprava a komunikace: Zlepšení infrastruktury pro lepší spojení mezi státy.

Členské státy:

Burundi, Komory, Džibuti, Egypt, Eswatini, Etiopie, Eritrea, Keňa, Libye, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Uganda, Kongo, Rwanda, Seychely, Somálsko, Súdán, Tunisko, Zambie, Zimbabwe.

Doplňující informace

COMESA byla oficiálně založena v roce 1994. Od roku 2000 se postupně vytváří zóna volného obchodu. V roce 2022 je v přípravě projekt celní unie.