Specialista na unijní DPH

Co znamená právo na odpočet?

Právo na odpočet je pojem, který se používá v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Znamená to, že plátce DPH, který poskytuje zdanitelné plnění (zboží nebo služby), může odečíst částku DPH, kterou zaplatil za zboží nebo služby. Tím se snižuje jeho daňová povinnost.

Právo na odpočet se uplatňuje podle ustanovení § 72 až 79 zákona o DPH. Podmínkou pro uplatnění práva na odpočet je mít přijatý daňový doklad, který splňuje náležitosti podle zákona o DPH. Právo na odpočet se může uplatnit v jakémkoliv zdaňovacím období kalendářního roku, nejdříve však ve zdaňovacím období, ve kterém bylo plnění přijato.

Právo na odpočet se týká pouze plátců DPH, nikoli osob, které jsou osvobozeny od DPH nebo nejsou plátci DPH. Právo na odpočet je důležité pro snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams