Specialista na unijní DPH

Antidumpingová cla

Antidumpingová nebo vyrovnávací cla jsou uvalená dovážející zemí na zahraniční produkty s cílem kompenzovat nekalé obchodní praktiky, jako je dumping (prodej produktů za cenu nižší, než jsou jejich výrobní náklady) nebo nadměrné státní dotace poskytované zahraničním vývozcům.

Antidumpingová cla jsou tedy netarifní poplatky, které se ukládají na dovoz nebo vývoz. Mohou mít podobu daní, dotací nebo administrativních opatření.

Typy antidumpingových cel

Existuje mnoho typů těchto cel. Nejběžnější jsou:

Dovozní daně: Dovozní daně jsou daně uvalené na dovážené zboží. Obecně se vypočítávají na základě celní hodnoty zboží.

Vývozní subvence: Vývozní subvence jsou platby nebo výhody poskytované společnostem, které vyvážejí zboží. Lze je využít ke snížení výrobních nákladů nebo ke zvýšení konkurenceschopnosti exportujících firem.

Administrativní opatření: Administrativní opatření mohou zahrnovat složité postupy, dlouhé doby zpracování nebo požadavky na certifikaci. Tato opatření mohou ztížit nebo prodražit dovoz nebo vývoz zboží.

Vysvětlení

Ochrana před nekalou soutěží: Antidumpingová cla mají za cíl chránit domácí průmysl tím, že odrazují od nekalých obchodních praktik zahraničních výrobců.

Složitý výpočet: Výpočet vyrovnávacího cla často zahrnuje rozsáhlé šetření, aby se zjistilo, zda skutečně dochází k dumpingu nebo subvencím. Celní sazby se mohou lišit v závislosti na výsledcích těchto průzkumů.

Antidumpingová cla mohou mít významný dopad na mezinárodní obchod. Mohou zvýšit obchodní náklady, odrazovat od dovozu a podporovat vývoz. Mohou také způsobit narušení trhu a ztížit srovnání cen dovážených a vyvážených produktů.

TIP na závěr

Odvolání na mezinárodní organizace – spory týkající se antidumpingových cel lze předložit k vyřešení Světové obchodní organizaci (WTO).