Specialista na unijní DPH

Co je to Model EPRG

Model EPRG je analytický rámec používaný v oblasti mezinárodního podnikání. Tento model se používá k určení přístupu a strategie, kterou by měly společnosti přijmout při rozšíření na zahraniční trhy.

Model EPRG se skládá ze čtyř kategorií: Etnocentrismus, Polycentrismus, Regioethnocentrismus a Geocentrismus. Každá kategorie představuje jiný přístup ke globálnímu podnikání a zahraničním trhům:

Etnocentrismus: Etnocentrický přístup se soustředí na domácí trh a považuje domácí způsob provozování podnikání za nejlepší. Společnosti s etnocentrickým přístupem preferují standardizaci a aplikují domácí marketingové strategie při vstupu na zahraniční trhy.

Polycentrismus: Polycentrický přístup je založen na předpokladu, že každý zahraniční trh je jedinečný a vyžaduje místní přístup. Společnosti s polycentrickým přístupem upřednostňují lokalizaci a přizpůsobují své marketingové strategie podmínkám jednotlivých zahraničních trhů.

Regioethnocentrismus: Regioetnocentrický přístup kombinuje prvky etnocentrismu a polycentrismu. Společnosti s tímto přístupem se zaměřují na určité regiony a přistupují k nim s větší mírou lokalizace a přizpůsobení, zatímco v jiných regionech preferují standardizaci.

Geocentrismus: Geocentrický přístup se zaměřuje na globální trh a bere v úvahu globální perspektivu. Společnosti s geocentrickým přístupem kombinují standardizaci a lokalizaci v závislosti na specifických podmínkách jednotlivých trhů.

Cílem modelu EPRG je pomoci společnostem při výběru nejvhodnějšího přístupu k mezinárodnímu podnikání na základě analýzy faktorů jako kultura, trh, konkurence a podnikatelské prostředí.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams