Specialista na unijní DPH

Co je to ekotax

Ekologická daň, ekologický poplatek

Ekotax je zkratkou pro ekologickou daň nebo ekologický poplatek. Jedná se o speciální druh daně, která je zavedena jako nástroj pro podporu ochrany životního prostředí a omezování negativních dopadů lidské činnosti na přírodu.

Ekologické daně nebo poplatky mohou být uloženy na různé druhy znečištění nebo negativních vlivů, jako jsou emise skleníkových plynů, vypouštění odpadů do vody nebo do ovzduší, používání neobnovitelných zdrojů energie a další. Tyto daně často zvyšují ceny výrobků a služeb, které mají negativní dopad na životní prostředí, aby se snížila jejich spotřeba a podpořil se vývoj a využívání ekologicky šetrnějších alternativ.

Cílem ekotaxů je podporovat udržitelnost a ochranu životního prostředí a zvyšovat vědomí o negativních dopadech lidské činnosti na přírodu. Některé ekotaxy mohou také sloužit jako zdroj příjmů pro vlády a organizace, které se zabývají ochranou životního prostředí.

Ekologické daně a poplatky jsou často kontroverzní, protože mohou způsobit zvýšení nákladů pro podniky a spotřebitele, a také mohou být vnímány jako zdroj dodatečného zdanění. Nicméně, mnoho zemí a organizací je podporuje jako účinný nástroj pro omezování negativního vlivu lidské činnosti na životní prostředí.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams