Specialista na unijní DPH

Co je to číslo EORI?

Economic Operators Registration and Identification number

Číslo EORI (Economic Operators Registration and Identification number) je jednoznačné identifikační číslo, které je přidělováno subjektům, které se podílejí na obchodních transakcích s Evropskou unií (EU). To zahrnuje obchodníky, kteří dovážejí a vysílají zboží, poskytují služby nebo se účastní jiných činností v rámci obchodu se zeměmi EU.

Číslo EORI slouží k jednoznačné identifikaci obchodních subjektů a usnadňuje procesy zajišťující bezpečnost a ochranu obchodu, jako je například monitorování dovozu a vývozu zboží. To také umožňuje celním úřadům lépe kontrolovat a spravovat obchodní transakce, zejména v oblastech, jako jsou cla a daně.

Číslo EORI je povinné pro všechny obchodníky, kteří se podílejí na obchodních transakcích se zeměmi EU, a to jak pro subjekty v EU, tak pro subjekty mimo EU, kteří se s EU obchodují.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams