Specialista na unijní DPH

ChAFTA

Klíčová dohoda pro obchod mezi Austrálií a Čínou

Dohoda o volném obchodu mezi Čínou a Austrálií, známá jako ChAFTA, představuje významný milník ve vzájemných obchodních vztazích obou zemí. Jejím primárním cílem je zjednodušení obchodu snižováním celních bariér, což otevírá nové příležitosti pro exportéry a cestující z obou zemí.

Klíčové body dohody zahrnují:

  • Redukce cel na široké spektrum produktů, s důrazem na 98 % zboží exportovaného z Austrálie do Číny, což podporuje australské vývozce.
  • Zjednodušení pravidel pro dočasný dovoz australského zboží do Číny, čímž se rozšiřují možnosti pro australské podniky.
  • Zlepšení mobility pracovní síly a zjednodušení vízových požadavků pro pracovní cesty i turistiku, což usnadňuje přeshraniční pohyb lidí.
  • Vytvoření příznivějších podmínek pro australské společnosti usilující o průnik na čínský trh, a naopak, otevírání australského trhu pro čínské investice.
  • Významný přínos pro sektor služeb včetně bank, právních služeb a zdravotní péče, díky větší otevřenosti čínského trhu.

Avšak, navzdory pozitivním očekáváním, došlo v roce 2020 k významným napětím, kdy Čína zavedla 200 % cla na australské víno, což představuje odchylku od původní dohody, která stanovila jejich postupné snižování. Tento krok vyvolal kritiku ze strany Madeleine Kingové, australské stínové ministryně obchodu, která poukázala na nesplnění dohodnutých závazků.

Dohoda ChAFTA vstoupila v platnost 20. prosince 2015 a otevřela novou kapitolu v ekonomických vztazích mezi Čínou a Austrálií přinášející oběma stranám řadu obchodních a investičních příležitostí. 

Navzdory výzvám zůstává ChAFTA klíčovým nástrojem pro podporu obchodu a hospodářského rozvoje v asijsko-pacifickém regionu.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams