Specialista na unijní DPH

Co je to celní deklarace

Celní deklarace je oficiální dokument, který je vyžadován při přepravě zboží přes státní hranice. Tento dokument slouží k informování celních úřadů o charakteristice a hodnotě zboží, které vstupuje do země (dovoz) nebo z ní vychází (vývoz).

Celní deklarace obvykle obsahuje:

  1. Identifikaci zboží: jaký druh zboží se přepravuje, jeho množství, hmotnost a další specifické detaily.
  2. Hodnotu zboží: jaká je tržní hodnota zboží. Toto je často klíčové pro výpočet cla a dalších poplatků.
  3. Původ zboží: odkud zboží pochází. To může ovlivnit, jaké sazby cla budou aplikovány, zejména pokud existují obchodní dohody mezi zeměmi.
  4. Destinaci zboží: kam zboží směřuje.

Význam celní deklarace:

Celní deklarace hraje klíčovou roli v mezinárodním obchodě. Umožňuje celním úřadům:

  1. Vypočítat a vybírat cla a daně na základě hodnoty a typu zboží.
  2. Kontrolovat, zda zboží splňuje všechny požadavky pro vstup do země. Mohou to být například bezpečnostní nebo zdravotní standardy.
  3. Monitorovat obchodní toky a shromažďovat obchodní statistiky pro státní účely.

Proces podávání celní deklarace:

Celní deklarace musí být podána osoba nebo společnost, která dováží nebo vyváží zboží, a to buď samostatně nebo prostřednictvím celního zástupce. Po podání je zboží obvykle zkontrolováno a až po schválení může pokračovat v cestě do cílové destinace.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams