Specialista na unijní DPH

Carriage Paid To (CPT)

Carriage Paid To (CPT) lze volně přeložit jako "Dopravné placeno do". Tento termín označuje mezinárodní obchodní podmínku, při které prodávající nese náklady na dopravu zboží až do určeného místa, ale rizika a odpovědnost za zboží přecházejí na kupujícího v okamžiku, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci.

Odpovědnosti a rizika

Prodávající: Nese náklady na dopravu až do určeného místa a zajišťuje vývozní celní formality. Rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku, kdy zboží přebírá první dopravce.

Kupující: Provádí dovozní celní formality a hradí veškeré dovozní poplatky. Odpovídá za přepravu a manipulaci se zbožím od místa určení. Kupující také odpovídá za inspekci zboží při dovozu.

Pojištění

Prodávající není povinen sjednávat přepravní pojištění, což je hlavní rozdíl mezi CPT a CIP. Kupující má možnost sjednat si pojištění na vlastní náklady.

Doplňující informace

Pro kupujícího může být problematické, že nemá kontrolu nad datem a místem dodání sjednaným mezi odesílatelem a prvním dopravcem. Také nemá obvykle vliv na výběr dopravce nebo na místní legislativu.