Specialista na unijní DPH

Co je to BRIC / BRICS?

Zkratka BRIC se původně používala pro označení skupiny rozvíjejících se ekonomik: Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Tato zkratka byla poprvé použita v roce 2001 v dokumentu zveřejněném investiční bankou Goldman Sachs, který upozorňoval na rostoucí význam těchto zemí v globální ekonomice.

Tyto čtyři země byly vybrány na základě svého velkého ekonomického potenciálu, obrovských trhů, demografických výhod a rostoucího vlivu na světové hospodářství. Zkratka BRIC vytvořila koncept, že tyto země budou hrát důležitou roli v budoucím globálním ekonomickém uspořádání.

Postupem času se původní skupina BRIC rozšířila o další zemi a stala se tak zkratkou BRICS, kde „S“ představuje Jihoafrickou republiku. Jihoafrická republika byla přizvána k účasti na summitu BRIC v roce 2010 a následně se připojila k této skupině, což rozšířilo koncept BRIC na BRICS.

BRICS představuje skupinu pěti rozvíjejících se ekonomik, které spolupracují na různých politických, ekonomických a obchodních otázkách. Tyto země se snaží posílit vzájemné vztahy, podporovat obchodní výměnu, investice a spolupráci v oblasti rozvojových programů.

Skupina BRICS má také vlastní rozvojovou banku, známou jako Nová rozvojová banka (New Development Bank), která poskytuje finanční podporu pro infrastrukturní projekty v členských zemích.