Specialista na unijní DPH

BPO platební metoda

BPO (Bank Payment Obligation) je platební metoda, která slouží k usnadnění a zabezpečení obchodních transakcí mezi dodavateli a odběrateli. Jedná se o elektronický mechanismus pro zpracování a financování mezinárodního obchodu, který kombinuje prvky obchodní faktury a platebního instrumentu.

BPO funguje na základě digitální výměny dat mezi bankou dodavatele (vystavitele faktury) a bankou odběratele. Dodavatel předá bance fakturu a související informace, které jsou potřebné pro platbu, jako jsou podrobnosti o obchodní transakci, množství a hodnota zboží nebo služeb. Banka dodavatele poté tyto informace ověří a předá je bance odběratele.

Pokud jsou informace potvrzeny bankou odběratele, dojde k vytvoření závazku pro banku odběratele zaplatit fakturu v určeném termínu. Tím je zajištěno, že dodavatel obdrží platbu a odběratel získá potvrzení o přijetí zboží nebo služby. BPO tedy funguje jako závazek platby banky odběratele vůči dodavateli, který je podložen předem sjednanými podmínkami.

Výhodou BPO je možnost automatizovat a digitalizovat procesy spojené s obchodními transakcemi, což zvyšuje efektivitu a rychlost provedení plateb. Tato metoda také přináší větší transparentnost a snižuje rizika spojená s platebními transakcemi, protože platby jsou prováděny na základě předem dohodnutých podmínek.

BPO je relativně nová platební metoda, která se stále rozvíjí a využívá se zejména v mezinárodním obchodě. Je podporována Mezinárodní obchodní komorou (ICC) a slouží jako alternativa k tradičním platebním nástrojům, jako je například akreditiv.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams