Specialista na unijní DPH

Arbitráž

Arbitráž je alternativní metoda řešení sporů, která se odehrává mimo tradiční soudní systém. Při arbitráži je spor řešen před rozhodčím soudem, kde nezávislí a nestranní rozhodci rozhodují o výsledku sporu.

Rozhodci nemusí mít právní vzdělání a proces je neveřejný, což zajišťuje větší diskrétnost.

Tento způsob řešení sporů je často využíván v majetkových a obchodních sporech a je předem stanoven v rozhodčí smlouvě nebo doložce ve smlouvě mezi stranami. Arbitráž umožňuje rychlejší a méně formální řešení sporů než tradiční soudní řízení.

Arbitrážový obchod

Arbitrážový obchod je specifický druh finančního obchodu, jehož cílem je dosáhnout zisku využitím rozdílů v cenách na různých trzích. Tento typ obchodu zahrnuje současné nakupování a prodávání stejného nebo podobného finančního instrumentu na různých trzích nebo v různých formách za účelem využití cenových nesrovnalostí.

Existuje několik typů arbitráže, například:

Měnová arbitráž – Využívá rozdíly v kurzech měn na různých měnových trzích.

Úroková arbitráž – Zaměřuje se na rozdíly v úrokových sazbách mezi dvěma finančními nástroji nebo trhy.

Arbitráž s cennými papíry – Využívá cenových rozdílů u akcií nebo dluhopisů obchodovaných na různých burzách.

Arbitrážové obchody jsou obvykle realizovány velkými finančními institucemi a investičními bankami, které mají přístup k různým trhům a potřebnou technologii pro rychlou realizaci transakcí.

Tyto obchody jsou považovány za nízkorizikové, protože profitují z existujících cenových nesrovnalostí. Jejich úspěch však závisí na rychlosti a efektivitě realizace obchodů, protože cenové rozdíly mohou rychle mizet​.