Specialista na unijní DPH

Administrativní cena

Administrativní cena, známá také jako „Zjištěná cena“, je stanovena podle cenového předpisu, přičemž v současné době určuje tuto regulaci zákon o oceňování majetku. Tato cena je obvykle stanovena s ohledem zejména na daňové účely, protože se často liší od sjednané ceny (tj. ceny, za kterou je věc pořizována).

Administrativní cena poskytuje náležitý rámec pro určení hodnoty majetku, což je klíčové zejména při výpočtech daní. Tato cena může být stanovena pro různé druhy majetku, jako jsou nemovitosti, movité věci nebo jiné hodnoty, a má významný dopad na finanční aspekty transakcí a daňové povinnosti.

Zjištěná cena se může odlišovat od sjednané ceny, což je dohodnutá částka, za niž bylo zboží nebo majetek zakoupen. Tato odchylka může vycházet z různých faktorů, včetně daňových předpisů a oceňovacích metod stanovených právními předpisy.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams