Specialista na unijní DPH

5 chyb, kterých se dopouštějí začínající dropshipeři

Roste obliba dropshippingu jako obchodního modelu mezi podnikateli po celém světě. Nicméně, začátek není vždy snadný a někteří nováčci v této oblasti mohou udělat chyby, které by mohly vést k neúspěchu. V tomto článku se podíváme na pět nejčastějších chyb, kterých se začínající dropshipeři dopouštějí, a jak se jim lze vyhnout. Hezky popořadě:

Prvotní nedostatečné prozkoumání trhu

Jednou z nejčastějších chyb, kterých se začínající dropshipeři dopouštějí, je nedostatečné zkoumání trhu. Při vstupování do nového trhu je důležité pochopit, kdo jsou vaši zákazníci a jaké jsou jejich potřeby a preference. Vynecháním tohoto bodu se jednoduše může stát to, že budete nabízet zboží, které není pro nikoho zajímavé nebo potřebné. To vás může přivést k tomu, že nebudete mít zákazníky, kteří by u vás nakupovali, a váš obchod nebude úspěšný.

Určení, co si lidé přejí a jaký produkt by mohl být úspěšný, je jedním z klíčových aspektů úspěchu v dropshippingu. Abychom mohli tohoto úspěchu dosáhnout, je nutné důkladně prozkoumat trh a provést analýzu klíčových slov a trendů.

Analýza klíčových slov a trendů vám umožní získat náhled na to, co lidé vyhledávají a co je pro ně důležité. Pokud víte, jaká klíčová slova a fráze lidé používají, můžete lépe cílit na své zákazníky a přizpůsobit svůj obchod tak, aby co nejvíce odpovídal jejich potřebám.

Zároveň je nutné sledovat trendy ve světě a změny v nákupním chování. Například, pokud v současné době existuje zvýšený zájem o ekologické výrobky, může být dobrý nápad začít prodávat ekologické produkty. Pokud se zaměříte na produkty, které nejsou v souladu s aktuálními trendy a preferencemi, může to vést k tomu, že budete mít méně zákazníků a méně zisků.

Mnoho začínajících dropshiperů se snaží prodat něco, co se líbí jim, místo toho, aby zvažovali poptávku trhu. Na druhou stranu je jednodušší prodávat produkt, ke kterému má dropshiper nějaký vztah a věří ve svůj produkt, marketing je pak o to jednodušší.

Celkově řečeno, důkladné zkoumání trhu, analýza klíčových slov a trendů jsou nezbytné k pochopení, co si lidé přejí a jaký produkt by mohl být úspěšný. Pokud se na tyto aspekty nezaměříte a nevyužijete je jako základní kámen pro svůj obchod, může to vést k neúspěchu a selhání vašeho podnikání.

Výběr nespolehlivého dodavatele v dropshippingu

Nespolehliví dodavatelé mohou být velkým problémem pro vaši dropshippingovou firmu. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s dodavatelem, který je nespolehlivý, může to mít mnoho nežádoucích důsledků. Například, dodavatel může neustále odkládat dodání zboží, může dodat nekvalitní zboží nebo vám dokonce poslat úplně jiné produkty, než jste si objednali.

To může vést k nespokojenosti zákazníků, kteří si u vás objednají zboží, ale dostanou nekvalitní nebo dokonce chybné zboží, což může způsobit ztrátu zákazníků a snížení reputace vaší firmy. Navíc, pokud se s dodavatelem nedokážete dohodnout, můžete být nuceni hledat nového dodavatele, což může být časově a finančně náročné.

Jak poznat nespolehlivého dodavatele?

  1. Špatné reference: Pokud najdete na internetu mnoho negativních recenzí nebo špatných zkušeností s daným dodavatelem, je to varovný signál.
  2. Nedostatečná komunikace: Pokud se vaše otázky a dotazy setkávají s mlčenlivostí, nebo když trvá příliš dlouho, než dostanete odpověď, může to být příznak nespolehlivosti dodavatele. Myslete na to, že možná budete řešit reklamace, a to při takové komunikaci moc podstupovat nechcete.
  3. Zpožděné dodávky: Pokud dodavatel opakovaně neplní smluvené termíny dodání, můžete být nuceni zrušit objednávku ze strany zákazníka nebo ztratit důvěru u svých zákazníků.
  4. Nízká kvalita výrobků: Pokud zjistíte, že výrobky, které dodavatel nabízí, jsou nekvalitní, může to negativně ovlivnit reputaci vašeho obchodu.
  5. Nevyřešené stížnosti: Pokud má dodavatel mnoho nevyřešených stížností nebo sporů, může to být varování pro váš dropshipping.
Ověření insolvence

Ověření, zda potenciální dodavatel není v insolvenci nebo pod jinou formou finanční neschopnosti, je důležitou součástí ověření jeho spolehlivosti. Pokud by se dodavatel ocitl v insolvenci, mohlo by to mít vážné důsledky pro vaše podnikání, jako například nedodání zboží nebo nedodržení dohodnutých podmínek. Existují různé online nástroje, jako například obchodní rejstřík nebo insolvenční rejstřík, které vám mohou pomoci získat informace o tom, zda je dodavatel v insolvenci nebo ne.

Špatné nastavení cen, nízká ziskovost

Nastavení cen je jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěch v dropshippingu. Pokud jsou ceny příliš vysoké, mohou být pro zákazníky odrazující, ale na druhé straně, pokud jsou příliš nízké, můžete u lidí vyvolávat otázky kvality produktu nebo se můžete dostat do potíží s maržemi.

Je důležité vzít v úvahu všechny náklady, jako jsou náklady na produkt, marketing, dopravu a provoz vašeho e-shopu. Měli byste také přemýšlet o inflaci a o tom, jak může ovlivnit ceny produktů v budoucnu.

Doporučujeme také sledovat ceny vašich konkurentů a snažit se držet se v rámci konkurenčních cenových rozmezí. Jak jsme již zmiňovali, nastavíte cenu příliš vysoko, můžete ztratit zákazníky, kteří najdou levnější alternativy u vašich konkurentů. Nastavíte cenu příliš nízko, můžete si způsobit finanční ztráty nebo ztratit důvěryhodnost svého produktu.

Je také důležité mít flexibilní ceny a pravidelně je aktualizovat, aby se přizpůsobily tržním podmínkám a změnám v nákladech.

Neefektivní marketing u nabízeného produktu

Nekvalitní marketing je další častou chybou, které se začínající dropshipeři dopouštějí. Mohou být nadšení pro svůj produkt, mohou mít skvělý produkt, ale pokud jejich marketingová strategie není kvalitní nebo alespoň dobře uchopená, mohou to vidět na nízkých prodejích.

Existuje několik důvodů, proč může být marketing nekvalitní. Například mohou používat špatná klíčová slova či fráze, špatné oslovování cílové skupiny, velice nízký budget do placené reklamy nebo celkově špatně nastavená reklamní kampaň.

Je důležité, aby si začínající dropshipeři uvědomili, že marketing je klíčovým faktorem pro úspěšný prodej. Dobře nastavený marketing může pomoci získat větší množství zákazníků, prodat více produktů, dále růst a rozvíjet svůj obchod.

Zde se nevyhnete nějakému nastudování, alespoň základních znalostí v marketingu, a ty pokročilejší marketingové disciplíny dále konzultovat s odborníkem. Při konzultacích budete pak alespoň vědět, o čem se bavíte. Materiálů k nastudování je už dnes opravdu mnoho, začít můžete na YouTube, dále pak doporučujeme kurz „Digitální garáž“ přímo od Google, je ZDARMA, a nějaký kurz o reklamách na sociálních sítích.

Sledování vývoje trhu, ztráta konkurenceschopnosti

Začínající dropshipeři se také často dopouštějí chyby, když nevyužívají dostupné informace o vývoji trhu. Najít produkt, který se vám líbí, a začít ho prodávat opravdu nestačí. Vývoj trhu může být velmi dynamický a rychlý, zanedbání tohoto aspektu může mít za následek velké ztráty.

Je důležité sledovat trendy a zásadní změny v chování zákazníků a přizpůsobit se jim. Například, když se objeví nová technologie, která nahradí starší produkt, může to mít vliv na to, jak se bude daný produkt prodávat. Stejně tak změny v ekonomice nebo změny v obchodní politice mohou mít vliv na poptávku a nabídku na trhu.

Proto je důležité pravidelně sledovat a analyzovat data, jako jsou statistiky prodejů, chování zákazníků a klíčové ukazatele výkonnosti. Tyto informace mohou poskytnout cenné znalosti o tom, jak se trh vyvíjí a jaké produkty jsou nejúspěšnější. To umožní dropshiperům přizpůsobit se rychle změnám na trhu a zůstat konkurenceschopní.

BONUSOVÝ BOD – špatná administrace a přiznání DPH

Dropshippingový podnikatel by měl být obeznámen s daňovými zákony a správným postupem při placení daní. Mnoho nováčků v dropshippingu často neví, jak řídit administrativu spojenou s DPH a jak správně odvádět daně. Může se to stát velmi problémovým, zejména pokud dojde k chybě při vyplňování daňových formulářů nebo při neplacení daní včas. Pokud dropshipper nedodržuje správné postupy, může to vést k pokutám a dalším právním problémům.

„Často se setkávám se situacemi, kdy nejsou správně nastaveny vnitropodnikové procesy ohledně unijního DPH. Tento problém se týká jak velkých nadnárodních společností, tak i malých podnikatelů, včetně dropshipperů. 

 

Často už během prvního hovoru s klientem zjistíme nesrovnalosti, které se ukážou být mnohem hlubšími problémy. Zákazník si uvědomí, že unijní DPH je rozsáhlým tématem plným nejasností a je rád, když může tuto agendu přenechat profesionálům. 

 

Naše služby nejsou finančně náročné a klient může ušetřit na opravách a souvisejících nákladech, pokud jsou nesrovnalosti odhaleny, dříve než je odhalí kontrolní orgán. 

 

Úvodní konzultace je dostupná pro každého začínajícího dropshippera a vzhledem k možným daňovým následkům ji vřele doporučujeme využít.“

Iva Hanušová

Iva Hanušová

Specialista na unijní DPH