Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Å navigere på det internasjonale markedet kan være en kompleks og mangefasettert oppgave. Spesielt når man har med tollavgifter og skattereguleringer å gjøre. For selskaper som ønsker å eksportere til Norge, er det viktig å få en dyp forståelse av den norske importprosessen. Dette innebærer forståelse av reguleringene rundt importavgifter, spesielt forståelse av og hvordan merverdiavgift (MVA) og tollavgifter bestemmes og påføres. 
Illustrasjon norsk import

Innholdsfortegnelse

Introduksjon til norsk import

Denne kunnskapen tjener flere formål. For det første hjelper det selskaper med å utforme en effektiv og realistisk budsjetteringsstrategi. For det andre, og kanskje enda viktigere, sikrer det at selskaper overholder de juridiske kravene i Norge.  

 

At «ting blir sittende fast ved grensen» understreker ofte de potensielle utfordringene og forsinkelsene som kan oppstå hvis riktige prosedyrer og forskrifter ikke følges. Det er en påminnelse om at forståelse og overholdelse av disse forskriftene ikke bare handler om å unngå økonomiske straffer, men også om å sikre levering til rett tid til kunder. Tross alt, i den konkurransepregete verden av internasjonal handel, kan rask og rettidig levering gi en betydelig fordel over konkurrenter. 

 

Videre er streng overholdelse av disse reguleringene ikke bare en anbefaling; det er en nødvendighet. Dette er grunnlaget til vellykket import til Norge. Enhver forsømmelse eller manglende overholdelse kan føre til komplikasjoner, forsinkelser eller til og med avvisninger ved grensen, noe som kan være skadelig for et selskaps omdømme og bunnlinje. Nå, hvis du har erfaring med å selge varene dine i andre EU-land, kan du ha en grunnleggende forståelse av hvordan toll- og skattereguleringer fungerer innenfor EU-rammeverket. Innen EU er det et standardisert system som letter fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og mennesker. Dette betyr at når et produkt importeres til et EU-land, kan det vanligvis selges og transporteres til andre EU-medlemsstater uten å møte ytterligere tollkontroller eller avgifter. 

 

Men, og dette er viktig, Norge er ikke medlem av EU, noe som er viktig å vurdere når man driver med norsk import. Selv om det har visse avtaler på plass med EU, er toll- og skattereguleringene forskjellige. Så selv om du er godt kjent med EUs tollprosedyrer, byr norsk import på sitt eget unike sett med utfordringer og krav. Det er viktig å gjenkjenne disse forskjellene og forberede seg tilsvarende for å sikre en jevn og vellykket eksportprosess til Norge. 

Norsk import fra EU

Selv om Norge er en del av EØS, er det ikke medlem av EUs tollunion. Når varer blir flyttet innenfor EU (fra et EU-land til et annet), så regnes det ikke som en eksport/import. Da er det en EU-leveranse. Men, når varer overføres fra EU til Norge betraktes det som en eksport fra EU, og deretter en import til Norge. Dette betyr at varer må deklareres ved grensen. Varer som importeres til Norge er underlagt tollavgifter, importmoms, og noen ganger andre skatter. Beløpet du vil betale i tollavgifter og importmoms avhenger av flere faktorer, inkludert arten og verdien av varene som eksporteres til Norge. 

 

Forstå rollen til importører i norsk import 

Det er importøren selv som er ansvarlig for å fortolle varene gjennom tollen, betale importtollavgiften og merverdiavgiften (MVA). Det er veldig viktig at du avklarer om det er du som er importøren til Norge eller om det er dine norske kunder. 

 

Når du driver med importaktiviteter i Norge, er det avgjørende å være godt kjent med nødvendig dokumentasjon. Prosessen krever flere skjemaer, inkludert tolldeklarasjoner og importlisenser, begge tilpasset spesifikke typer varer. Merk at Norge har distinkte reguleringer for visse varer. For eksempel er import av alkohol og tobakk styrt av spesifikke regler, som reflekterer landets helse- og sikkerhetsprioriteringer. På samme måte har import av unike planter eller dyr sitt eget sett med retningslinjer. Det er avgjørende å sørge for at all dokumentasjon er nøyaktig utfylt og sendt inn for en smidig importprosess. Det anbefales å gjøre seg kjent med disse reguleringene for å forhindre uforutsette utfordringer eller forsinkelser i tollklarering. 

 

Hvis dine norske kunder er norske forbrukere/privatkunder og de er importørene (og ikke deg), må de betale importmoms ved import. Selskaper som Posten vil håndtere all dokumentasjon knyttet til dette, men vil ta et administrasjonsgebyr. Dette vil øke kostnadene for forbrukerne dine, og du bør avgjøre om dette passer din markedsstrategi. 

 

Alle andre importører som er MVA-registrert, vil betale importmomsen gjennom sine MVA-deklarasjoner. Derfor anbefales det sterkt med en MVA-registrering før du starter dine importoperasjoner til Norge. Å avklare markedsstrategien din, avgjøre om du selger på det norske markedet, og konsultere med din norske kunde er avgjørende for å sikre at importprosessen utføres korrekt. 

 

I B2B-tilfeller kan incoterms bestemme hvem importøren er; deg eller din norske kunde. Andre indikatorer på at du må være importøren er hvis du leverer installerte varer i Norge. 

 

Hvis du er importør av varer til Norge, er denne artikkelen relevant for deg. 

Er det avgifter på import i Norge?

I verdenen av internasjonal handel er forståelse av skattereguleringer i målmarkedet grunnleggende. For bedrifter som ser på norsk import, dukker det ofte opp et kritisk spørsmål: er det avgifter ved import i Norge? 

 

Pålegger Norge importavgifter? 

Svaret er ja, Norge pålegger importavgifter på varer som importeres til landet. Siden Norge er en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), men ikke et medlem av EUs tollunion, er varer som kommer inn i Norge fra andre land generelt underlagt avgifter. Disse består vanligvis av merverdiavgift (MVA), og ganske ofte tollavgifter. Det er i hovedsak tre typer skatter på import av varer fra utlandet – tollavgift, MVA, og særavgifter. Hva du må betale eller rapportere til skattemyndighetene avhenger av varetypen og varenes opprinnelse. Alle som importerer til Norge må deklarere varene, og importavgifter beregnes i det øyeblikket importen skjer. 

Forstå MVA-satser ved import i Norge

Norge pålegger merverdiavgift på de fleste varer som importeres til landet. MVA beregnes basert på tollverdien av varene, som vanligvis inkluderer kostnaden for varene, transportkostnader, forsikring og eventuelle tollavgifter som skal betales. 

 

Standard og reduserte MVA-satser 

Standard MVA-sats ved import i Norge er 25%. Dette gjelder for de fleste varer som importeres til landet. Imidlertid kvalifiserer visse varer for reduserte MVA-satser. For eksempel blir matvarer beskattet med en redusert MVA-sats på 15%. 

 

MVA-fritak 

Det er også visse varer som er fritatt for MVA. Dette inkluderer for eksempel bøker. Bedrifter bør sjekke MVA-regelverket nøye for å se om varene deres kan kvalifisere for en redusert sats eller fritak. 

 

Beregning av import-MVA når det gjelder norsk eksport: 

Import-MVA beregnes basert på tollverdien av varene, som generelt er kostnaden for varene, forsikring, frakt (CIF) opp til den norske grensen, og tollavgift (hvis noen). Den nøyaktige MVA-satsen avhenger av varetypen, som beskrevet i Norges MVA-regulering. 

 

Standard MVA-sats i Norge er som nevnt 25%, men lavere satser gjelder for visse varer som matvarer (15%) og transporttjenester (12%). De fleste varer vil falle inn under 25% kategorien. 

Betaling av MVA ved import

Ved import må en tolldeklarasjon leveres til Tollvesenet, som detaljerer varene som importeres. Den betalbare MVA vil da bli beregnet og må betales før varene kan frigjøres fra tollen (med mindre du er MVA-registrert i Norge). 

 

Å forstå import-MVA-satsene i Norge kan hjelpe bedrifter med å nøyaktig forutsi kostnadene forbundet med deres norske eksport. Ved å inkludere MVA i sin økonomiske planlegging, kan bedrifter sikre overholdelse av norske skattelover og ta mer informerte beslutninger om deres internasjonale handelsoperasjoner. 

 

En dypere dykk inn i MVA ved norsk import

Merverdiavgift (MVA) er en betydelig vurdering for bedrifter som planlegger norsk import. Denne skatten påføres de fleste varer som importeres til Norge og kan betydelig påvirke den totale kostnaden ved å eksportere varer til landet. 

Tollavgifter

Tollavgifter for norsk eksport beregnes basert på produktets tollverdi, som vanligvis er kostnaden for varene pluss transportkostnader, forsikring og eventuelle andre kostnader opp til den norske grensen. Den spesifikke tollsatsen varierer avhengig av varetypen, med satsene oppført i Norges tolltariff. 

 

Hvordan betale importtollavgiften 

Når du har bestemt de relevante tollavgiftene og skattene for din norske eksport, må du deklarere dem for Tollvesenet. Etter at deklarasjonen er behandlet, vil Tollvesenet varsle deg om beløpet som skal betales. Betaling kan gjøres gjennom flere metoder, inkludert nettbank eller direkte trekk. 

 

Å navigere i tollavgifter kan være komplekst, men med en grundig forståelse av importtollavgiften i Norge, kan bedrifter effektivt planlegge og utføre sin norske eksport. Dette sikrer overholdelse av lokale forskrifter, fremmer jevn drift og et produktivt internasjonalt forretningsforhold med Norge. 

 

Særavgifter 

Ved sjeldne anledninger gjelder særavgifter. Dette er den tredje typen av importavgifter man bør vurdere ved norsk eksport. Dette er ikke dine daglige avgifter, men pålegges for spesifikke formål. Visse varer som alkohol, tobakk, oljebaserte produkter og kjøretøy, faller under denne kategorien. Når disse varene importeres til et land, tiltrekker de seg disse særavgiftene, som reflekterer nasjonens helse-, sikkerhets- og miljøprioriteringer. Det er viktig for bedrifter og enkeltpersoner å være oppmerksomme på disse spesifikke importavgiftene for å sikre overholdelse og unngå eventuelle regulatoriske overraskelser. 

  

Gjenoppretting av import-MVA på norsk eksport 

Når du, som importør til Norge, har betalt import-MVA, hvordan kan du få det tilbake?  

Bedrifter kan også være i stand til å gjenopprette MVA betalt for visse forretningsutgifter i Norge. Dette kan inkludere utgifter som transport, overnatting, vedlikehold og import-MVA. Det er viktig å vurdere om du har MVA-pliktige salg for å sikre at du er MVA-registrert i Norge. For å gjenopprette denne MVA-en må ikke-norske baserte bedrifter enten være MVA-registrert i Norge og ha MVA-pliktige salg, eller sende inn en MVA-refusjonssøknad til de norske skattemyndighetene, med detaljer om utgiftene og bevis for betalt MVA.  

VOEC-ordningen kan være bra for norsk eksport

Det er to ordninger som kan forenkle norsk eksport. Det er VOEC-ordningen og midlertidig importprosedyre. Den midlertidige importprosedyren vil bli diskutert lenger ned i artikkelen. 

 

Forstå VOEC-ordningen for norsk eksport 

Merverdiavgift på e-handel (VOEC-ordningen) er et viktig aspekt ved merverdiavgift på norsk eksport som bedrifter bør være oppmerksomme på. Denne ordningen letter import- og registreringsforpliktelsene. Imidlertid er ordningen bare åpen for utenlandske bedrifter som selger varer med lav verdi til forbrukere i Norge. 

 

Under VOEC-ordningen kan utenlandske bedrifter registrere seg hos Skatteetaten og belaste merverdiavgift ved salgstidspunktet. Dette betyr at varene kan sendes direkte til kunden i Norge uten behov for tolldeklarasjon og betaling av merverdiavgift ved importtidspunktet. Bedriften rapporterer deretter og betaler merverdiavgiften til Skatteetaten. 

 

VOEC-ordningen gjelder bare for varer med en verdi på 3 000 NOK eller mindre (ekskludert frakt og forsikring), som sendes fra en utenlandsk bedrift til en forbruker i Norge. Det er viktig å merke seg at VOEC-ordningen bare gjelder salg til forbrukere (B2C), ikke til bedrifter (B2B). Den laveste verdien for hvert produkt kan ikke overstige 3000 NOK. Hvis du har en nettbutikk med flere varer, og den dyreste varen er mer enn 3000 NOK, kan du ikke bruke VOEC-ordningen. Imidlertid kan den totale verdien av forsendelsen være mer enn 3000 NOK. Så for å oppsummere, de to betingelsene som må oppfylles for å kvalifisere for VOEC-ordningen er: Verdien av varene dine kan ikke overstige 3 000 NOK, og du må operere i B2C-markedet. 

 

Denne typen registrering krever detaljerte sendingsinstruksjoner. Hos Eurofiscalis har vi lang erfaring med å hjelpe selskaper med registreringsprosedyrer som denne. 

 

Ved å forstå og utnytte VOEC-ordningen kan bedrifter effektivisere sine merverdiavgiftsprosesser, sikre overholdelse av norske skattelover og øke effektiviteten av sin norske eksport. 

 

Vil du vite mer? Vi inviterer deg til å lese dette!

EKSEMPEL

Hvis du driver en nettbutikk og betjener kunder i Norge, er det avgjørende å sikre en sømløs leveringsprosess innenlands. Dette betyr at du må registrere deg for merverdiavgift (MVA) i Norge for å unngå å belaste kundene dine med importprosedyrer. Når du importerer varer til Norge, blir tolldeklarasjonen gjort under bedriftens navn. For eksempel, hvis importverdien er 1000NOK, er import-MVA 25%. Denne MVA-en betales via MVA-deklarasjonen ved bruk av omvendt avgiftsplikt. Deretter vil du belaste kundene dine med 25% MVA (basert på de 1000NOK). Når MVA-returperioden avsluttes, må du deklarere og overføre MVA til Skatteetaten. 

 

Utgående MVA: 25 + 

Import MVA: 25 + 

Inngående MVA: 25 – 

Total MVA som skal betales: 25

Hvordan registrere seg for VOEC-ordningen 

Å registrere seg for VOEC-ordningen er en enkel prosess, da bedrifter kan registrere seg online gjennom Skatteetatens nettside. Registreringsprosessen innebærer å gi detaljer om bedriften, som for eksempel firmanavn, adresse og MVA-nummer, og å godta vilkårene og betingelsene for VOEC-ordningen. Når de er registrert, kan bedrifter belaste MVA ved salgstidspunktet og rapportere og betale MVA til Skatteetaten. Bedrifter må sende inn en VOEC-oppgave og betale MVA ved hvert kalenderkvartal. VOEC-oppgaven kan sendes inn elektronisk gjennom Skatteetatens nettside. 

 

Fordeler med VOEC-ordningen for eksport til Norge 

VOEC-ordningen tilbyr flere fordeler for bedrifter som planlegger eksport til Norge. Ved å forenkle MVA-forpliktelsene for utenlandske bedrifter, kan VOEC-ordningen spare bedrifter tid og ressurser. Bedrifter kan sende varer direkte til kunden i Norge uten behov for tolldeklarasjon og betaling av MVA ved importtidspunktet, noe som kan fremskynde leveringsprosessen og forbedre kundeopplevelsen. Videre, ved å belaste MVA ved salgstidspunktet, kan bedrifter gi kundene klarhet om den totale kostnaden for varene, inkludert MVA. Dette kan bidra til å bygge tillit hos kundene og potensielt øke salget. 

 

Som konklusjon er det avgjørende for bedrifter som planlegger eksport til Norge å forstå VOEC-ordningen. Ved å utnytte VOEC-ordningen kan bedrifter forenkle sine MVA-prosesser, forbedre sin kontantstrøm, sikre overholdelse av norske skattelover og øke suksessen med sin norske eksport.  

Vil du vite om du kvalifiserer for denne ordningen, kan du kontakte oss! 

Vil du vite om du kvalifiserer for denne ordningen?

Da kan du kontakte oss!

Midlertidig import

Norges midlertidige importordning lar varer bli importert uten behov for å betale importmoms. Som navnet antyder, er dette strengt for midlertidig import, og krever at de samme varene blir eksportert innen et år. Hvis du vurderer å midlertidig importere varer til Norge, er det avgjørende å forstå de spesifikke deklarasjonsprosedyrene. Ved å tilby en sikkerhet eller garanti, kan du unngå toll og skatter på visse varer. ATA-carnet er en mye brukt metode for dette formålet, som muliggjør midlertidig import av varer som profesjonelt utstyr, spesialiserte verktøy og til og med avlsdyr. 

 

For varer verdsatt under 10 000 NOK, som mindre profesjonelt utstyr, motorvogner og kringkastingsutstyr, er det ikke nødvendig å gi sikkerhet. Imidlertid, for varer som overstiger denne verdien, er en sikkerhetsbestemmelse obligatorisk. Dette kan være i form av et depositum, bankgaranti, eller til og med via en tollutsettelseskonto. 

 

Bedrifter bør merke seg at selv om du kan søke om refusjon av toll og skatt ved re-eksport av midlertidig importerte varer, er momsrefusjoner vanligvis ikke tilgjengelige på grunn av separate fradragsmekanismer med skattemyndighetene. 

 

For en dypere forståelse, henvis til Norges lov og forskrifter om vareførsel, som detaljerer betingelsene for midlertidig import, både med og uten sikkerhetsbestemmelser. 

Fritak fra importmoms

I tillegg til VOEC og den midlertidige importordningen – Forståelse av merverdiavgift (MVA) fritak i Norge.

 

Selv om standard praksis i Norge tilsier at importerte varer er underlagt merverdiavgift (MVA), finnes det unntak fra denne regelen. Importører kan, under bestemte forhold, kvalifisere for MVA-fritak. Det er imidlertid avgjørende for importører å gi nødvendig dokumentasjon for å validere deres berettigelse til fritak. 

 

Nedenfor er en kurert liste over varer som kan være helt eller delvis fritatt fra MVA ved å oppfylle de nødvendige betingelsene: 

Via e-post: certificats@eco.etat.lu 

Elektriske kjøretøy: Fremme av bærekraftig transport. 

Varer til transport: Spesifikke gjenstander brukt i transportmidler. 

Diplomatiske varer: Varer for utenlandske oppdrag og internasjonale organisasjoner. 

Varer til transport: Spesifikke gjenstander brukt i transportmidler. 

Tekniske & vitenskapelige varer: Produkter ment for forskning og utvikling. 

Spesielle områdevare & re-import: Varer fra utpekte områder eller de som blir re-importert. 

Utdannings- & kulturvarer: Materialer som fremmer læring, vitenskap eller kultur. 

Prøvevarer: Produkter ment for visning eller prøve. 

Valuta & samleobjekter: Frimerker, sedler og mynter for samlere. 

Fartøy: Hovedsakelig skip brukt til kommersielle eller transportformål. 

Kunstverk: Unike kunstverk som beriker kulturarv. 

Det er viktig å konsultere med norske skattemyndigheter eller henvise til detaljerte retningslinjer for å sikre overholdelse og dra nytte av disse fritakene. 

EORI-nummer for norsk import

Et EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) er en identifikasjonskode som brukes i EU for å spore og kontrollere forsendelser av varer som krysser landegrensene. Dette nummeret er spesielt viktig for bedrifter som er involvert i import og eksport av varer innenfor EU-området.  

I sammenheng med norsk import refererer EORI-nummeret til en kode som er tildelt av norske tollmyndigheter til bedrifter eller enkeltpersoner som er engasjer i internasjonal handel, og da særlig import eller eksport til EU-land. Formålet med et EORI-nummer er å identifisere og registrere økonomiske operatører i tollsystemet for å sikre at tollprosedyrer, import- og eksportkontroller blir effektivt gjennomført.  

 

Trenger du EORI-nummer for norsk import?  

Det er ikke nødvendig å ha et EORI-nummer i Norge når du handler med EU-land, da Norge ikke er medlem av EU. EORI-nummeret skal regulere import og eksport mellom medlemslandene i EU.  

 

Når du importerer varer til Norge fra EU-land, vil du i stedet forholde deg til tollformaliteter og prosedyrer i henhold til norske tollregler. Så, som direkte svar på spørsmålet, trenger du ikke et EORI-nummer for å sende varer til Norge. I stedet må du registrere deg hos norske myndigheter for å få et norsk organisasjonsnummer, som tjener et lignende formål i Norge som EORI-nummeret gjør innenfor EU. Å sørge for at du har riktig identifikasjonsnummer er nøkkelen til en smidig tollprosess når du sender varer til Norge.  

Du må imidlertid sørge for å være oppmerksom på alle relevante nasjonale tollkrav og prosedyrer i Norge. Tollmyndighetene i Norge vil gi deg informasjon om hva som kreves for å importere varer lovlig, inkludert eventuelle nødvendige tolldeklarasjoner og avgifter.  

 

Det er viktig å merke seg at regler og forskrifter kan endre seg over tid, så det er alltid lurt å holde seg oppdatert på informasjon om importprosedyrer og eventuelle endringer i kravene for import fra EU eller andre land. 

 

Rollen til en tolldeklarant i norsk import 

Tollmeglere kan spille en avgjørende rolle i å lette norsk import. Disse profesjonelle er godt kjent med Norges tollbestemmelser og kan hjelpe bedrifter med å navigere i importprosessen. De kan hjelpe med å forberede nødvendig dokumentasjon, beregne toll og skatter, og samhandle med Tolletaten på vegne av bedriften. Å benytte seg av tjenestene til en tolldeklarant kan hjelpe med å effektivisere importprosessen og sikre overholdelse av alle relevante forskrifter. 

Synes du dette høres komplisert ut? Du er ikke alene. Hos Eurofiscalis hjelper vi hundrevis av selskaper som ønsker å bruke spesialister for å håndtere deres MVA-deklarasjoner. Dette betyr at de kan gjøre mer av det de er eksperter på, mens vi sørger for at din MVA blir håndtert. 

Avtal et møte

Avtal et møte med en av våre MVA-representanter som kan gjøre dette til en smidigere prosess