Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva nummer

Hva er et mva nummer?

Et mvanummer er et unikt identifikasjonsnummer som tildeles virksomheter i Norge som er mva pliktig for å identifisere dem som registrerte momsbetalere. Mva-nummeret brukes til å spore og rapportere mva-betalinger utført av et selskap. Alle selskaper er pålagt å registrere seg for merverdiavgift i Norge dersom de oppfyller visse kriterier. 

Hva er et mva nummer og hvordan tildeles det?

I Norge tildeles merverdiavgiftsnummer av Skatteetaten. For å få mva-nummer må en virksomhet registrere seg for merverdiavgift hos Skatteetaten. Denne prosessen innebærer å logge se og gi visse opplysninger om virksomheten, inkludert navn, adresse, forretningsaktiviteter og økonomiske detaljer. Strukturen til et norsk mva-nummer er som følger: 

 • De to første tallene representerer landskoden for Norge, som er «NO» disse brukes når selskapet skal operere i utlandet. Dette brukes hovedsaklig utenfor Norge, og man er ikke pliktig å bruke det.
 • De neste ni sifrene er virksomhetens organisasjonsnummer, som er et unikt identifikasjonsnummer tildelt virksomheten av Foretaksregisteret (Enhetsregisteret).
 • De siste tre bokstavene som er MVA er et kjennetegn på at selskapet er mva registrert.

  Et mva-nummer kan se omtrent slik ut: NO123 456 789 MVA. I dette eksemplet er «NO» landskoden, «123 456 789» er organisasjonsnummeret, og «MVA» står for «merverdiavgift», som er en betegnelsen for moms.  Det er viktig å merke seg at et mva-nummer ikke er det samme som et firmaregistreringsnummer. Et organisasjonsnummer tildeles også av Foretaksregisteret, men det brukes til ulike formål, for eksempel skatteregistrering eller å få næringsbevilling.  

Når må en virksomhet registre seg for mva?

 Virksomheter som må registreres for merverdiavgift, må gjøre dette innen tre måneder fra datoen de første gang overskred terskelen for obligatorisk momsregistrering. De må også kreve merverdiavgift på sine avgiftspliktige leveranser fra den datoen de først overskred terskelen. Kravene er som følger 

 • Virksomheten må oppfylle visse kriterier, som å ha årlige avgiftspliktige leveranser som overstiger 50 000 norske kroner og utføre visse typer aktiviteter, som å yte tjenester eller selge varer i Norge.
 • Virksomheten må fylle ut et søknadsskjema i mvaportalen og gi visse opplysninger om virksomheten, inkludert navn, adresse, vedlegge dokumentasjon forretningsvirksomhet og økonomiske detaljer. Søknaden skjer online
 • Virksomheten må registreres for merverdiavgift innen tre måneder fra den første overskridelsen av terskelen.

Når man er mva registrert, er kravene: 

 • Virksomheten må kreve merverdiavgift på sine avgiftspliktige leveranser fra den datoen de først overskred terskelen for obligatorisk momsregistrering.
 • Faktura eller kvittering må nevne mva nummer 
 • Faktura eller kvittering må opplyse om mva beløp per tariff 
 • Mva beløp må nevnes i NOK selvom faktura beløp er i en annen valuta 
 • Levering mva melding iht rapporteringsfristen satt av skattemyndigher 

Oppsummert er et mva-nummer et unikt identifikasjonsnummer som tildeles virksomheter i Norge for å identifisere dem som registrerte MVA-betalere. Den består av landskoden «NO», bedriftens organisasjonsnummer og et kontrollsiffer. Å skaffe mvanummer innebærer å registrere seg for mva hos Skatteetaten og gi visse opplysninger om virksomheten. Og selskapene som oppfyller de nevnte kriteriene må registreres for merverdiavgift i Norge. Når du er mva registrert har du også krav på fradrag for betalte mva.  

Syntes du dette høres komplisert ut? Hos Eurofiscallis er vi spesialister på indirekte skatt. Hvis du ønsker det, kan du kontakte oss for å gjøre en avtale om levering og håndtering av din indirekte skatt. Kontakt oss via vår nettside. 

Kan dette være intressant?

Finsk MVA

Om ikke lang tid vil det være noen endringer for finsk moms. Vi gir deg informasjonen du trenger allerede nå slik at du går det

MVA på sanitetsprodukter

Den internasjonale kvinnedagen feires den 8.mars hvert år for å hedre kvinner og deres prestasjoner gjennom historien og på tvers av nasjoner. I Norge, som

Legg igjen en kommentar