Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Omvendt avgift

Omvendt avgift på merverdiavgift i Frankrike

Siden 1. januar 2017 kan enhver avgiftspliktig person be om omvendt avgift av merverdiavgift ved import til Frankrike. Vet du ikke hvordan du søker? La oss ta oss ta tid til å se på det.

représentation fiscale

Omvendt avgift på mva. På import til Frankrike

Før 1. januar 2017 var det mulig å importere varer til Frankrike uten å forskuttere import mva via implementering av AI2 eller fortolling under 42.00-regimet. Dette systemet var imidlertid ganske restriktivt å få på plass og var begrenset til enkelte selskaper som oppfylte svært spesifikke betingelser. Siden den endrede finansloven av 2016 trådte i kraft 1. januar 2017, har enhver avgiftspliktig person rett til å kreve omvendt avgift av innførselsmerverdiavgift.

Dine problemer
Våre løsninger
En mva-representant likviderer selv din import-mva

Sikre kontantstrømmen din med våre import mva-eksperter

déclaration tva

Omvendt avgift på importmoms

Omvendt avgift av merverdiavgift på import (ATVAI) kommer nå alle merverdiavgiftspliktige til gode som utfører import til Frankrike, som de er avgiftspliktige for, uten at de på forhånd har en bestemt tollprosedyre.

Lovteksten sier at enhver fysisk eller juridisk person som er underlagt merverdiavgift, etablert i EUs tollområde og er avgiftspliktig for importoperasjoner utført i Frankrike, har rett til å «selvlikvidere» merverdiavgiften ved import . Det er også viktig å nevne at merverdiavgiftspliktige personer som er etablert utenfor EU kan også dra nytte av dette systemet.

For å dra nytte av dette alternativet må operatører etablert i EU oppfylle disse 4 kriteriene:

Autoriserte regnskapsfører for dynamiske internasjonale selskaper

Eurofiscalis tar seg av regnskapet for dine internasjonale pengestrømmer. Vi er et firma som spesialiserer seg innen internasjonal handel

Omvendt avgift av importmoms i Frankrike for et selskap som ikke er etablert i EU

For selskaper som ikke er etablert i EU, må det tollklareres gjennom en mva-representant. 

For operatører som ikke er etablert i henhold til merverdiavgift regelverket i Frankrike, forblir dette alternativet åpent i den grad de registrerer seg for merverdiavgift for ved å sende inn et CA3 skjema for å omgjøre import-mva. For operatører utenfor EU vil de i prinsippet (noen stater er ekskludert fra denne forpliktelsen) være pålagt å utpeke en mva-representant som må skilles fra toll-representanten som er utpekt ovenfor.

tva et eori gb
déclaration tva

Hvorfor ble omvendt avgiftspliktig på import innført?

Dette tiltaket er et sterkt budskap for å gjenopprette bildet av Frankrike og nok en gang invitere importerende selskaper til å velge Frankrike for fortolling. Frankrike henger langt etter i forhold til sin belgiske nabo som tilbyr mange løsninger for å minimere effekten av moms på import.

Som en påminnelse, ved innførsel kreves toll og merverdiavgift av tollvesenet. Toll beregnes av varens verdi + alle kostnader (forsikring, transport etc.) frem til innreise i EU. Toll kan ikke kreves inn. Mva beregnes av varens verdi, til dette kommer alle frakt- og forsikringskostnader frem til endelig levering, samt beløpet for eventuell toll. Denne merverdiavgiften kan gjenvinnes via CA3-erklæringen for selskaper registrert for merverdiavgift eller via en refusjonsforespørsel for ikke-registrerte selskaper. Denne merverdiavgiften kan også beregnes selv (se nedenfor) for ikke å forskutteres.

Autorisert regnskapsfører for dynamiske internasjonale selskaper

Eurofiscalis tar seg av regnskapet for dine internasjonale strømmer. Vi er et firma som spesialiserer seg på internasjonal handel

Ny mekanisme for omvendt avgift for import av merverdiavgift som trer i kraft 1. januar 2020

Det er planlagt nye trekk i finansloven for 2019 som trer i kraft 1. januar 2020. Vilkårene for å gi autorisasjon er lettet:

tva et eori gb
déclaration tva

Send inn forespørselen om omvendt avgiftsautorisasjon

Skjemaer for forespørsel om omvendt avgiftsgodkjenning er tilgjengelig online på tollvesenets nettsted :

mandataire fiscal france

Formulaire pour les assujettis non établis sur le TDU

mandataire fiscal france

Formulaire pour les assujettis établis sur le TDU

Bedriften (eller dens tollrepresentant) skal sende sin forespørsel til et av hovedtollstedene hvor selskapet vanligvis innleverer innførselsdeklarasjoner.

Hvis selskapet eller dets representant ikke er i stand til å identifisere dette kontoret, kan de kontakte den territorielt kompetente forretningsrådgivningsenheten.

Dersom de ulike virksomhetene i virksomheten har ulike MVA-intra-fellesskapsnummer, må de sende inn en autorisasjonsforespørsel for hvert av MVA-nummerene.

Omvendt avgiftsfullmakt trer i kraft den 1. dagen i måneden etter at tillatelsen ble utstedt av toll- og indirekte avgiftsadministrasjonen. Den avsluttes ved slutten av det påfølgende 3. året.

Fullmakten kan fornyes ved stilltiende avtale for en periode på 3 kalenderår. Kravet om fornyelse må fremsettes skriftlig senest 2 måneder før fullmaktens gyldighet utløper.

Når autorisasjonen er innhentet, fungerer omvendt avgiftsmekanisme på valgfri basis. En subjektaktør som har omvendt avgiftsfullmakt utstedt av toll- og avgiftsforvaltningen har derfor alltid et valg. Han kan velge om han vil be om omvendt avgift av merverdiavgift på tidspunktet for fortolling (innlevering av importdeklarasjonen).

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av rapporteringsforpliktelsene dine i Europa

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

Mva-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde/ leverandørregnskap (FEC)

Mva-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Hvorfor ikke ansette et regnskapsfirma som kjenner sitt fagfelt?

Operer din bedrift internasjonalt? Utfører du import eksport operasjoner? Ser du etter en pålitelig partner som kan svare på spørsmålene dine? Til dine behov? La oss gjøre en avtale å snakke om selskapet ditt.