Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

MVA-registrering og innlevering av mva-melding for utenlandsk selskap

Når og hvordan utnevne en mva-representant i Frankrike?

Må du registrere deg for moms i Frankrike? Bruke skatterepresentant? Er du ansvarlig for fransk moms? Vi detaljer på denne siden mye informasjon som lar deg vite registreringsprosedyrene, driften av en skatterepresentasjon og selvfølgelig fortsatt. God lesning

représentation fiscale

Trenger du å registrere deg for merverdiavgift i Frankrike?

Utvikler du eksportsalget ditt? Har du nye forpliktelser innen kommunal merverdiavgift å administrere? Vi har løsningen for å utvikle selskapet ditt uten å øke papirarbeidet.

Dine problemer
Våre løsninger

Når du skal bruke tjenestene til en mva-representant i Frankrike

Når et mva-pliktig utenlandsk selskap utfører merverdiavgiftspliktige transaksjoner i Frankrike, har det i visse tilfeller plikt til å utpeke en mva -representant eller skatteagent som er ansvarlig for å utføre alle rapporteringsformaliteter som påhviler det på vegne av det.

For å finne ut om transaksjonene du utfører på fransk territorium er momspliktige, må du henvende deg direkte på de franske skattemyndighetenes nettside: bofip.impots.gouv.fr eller fra skattefirmaer som vårt.

Her er en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som er underlagt merverdiavgift i Frankrike:

Hvilke selskaper blir berørt av utnevnelsen av en mva-representant i Frankrike?

Bare selskaper etablert utenfor EU er pålagt å utnevne en mva-representant i Frankrike hvis de utfører transaksjoner som gjør dem merverdiavgiftspliktige på fransk territorium (artikkel 289 A i den generelle skatteloven). De er imidlertid ikke bundet av denne forpliktelsen dersom de utelukkende utfører operasjoner under merverdiavgiftssuspensjon knyttet til varer som er plassert eller beregnet på å bli plassert under en tollprosedyre eller et skattelager.

Utnevnelsen av en mva-representant er obligatorisk for alle selskaper etablert utenfor EU unntatt de som er etablert i tredjeland som har inngått en bistandsavtale for inndrivelse av skattegjeld med Frankrike. De berørte landene er som følger: Argentina, Australia, Aserbajdsjan, Georgia, India, Island, Mexico, Moldova, Norge, Republikken Korea, Saint-Barthélemy, Storbritannia.

Skattepliktige selskaper, etablert i en stat i Den europeiske union, som utfører merverdiavgiftspliktige transaksjoner i Frankrike, er fritatt for å utnevne en mva-representant. Imidlertid er de fortsatt pålagt å registrere seg for fransk merverdiavgift hos Foreign Business Tax Service, 10 rue du Centre, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex, tlf: 01 57 33 85 00, og sende inn rapporteringspliktene sine.

Actuse

For å lette disse prosedyrene har disse selskapene muligheten til å utnevne en skatteagent som er ansvarlig for å utføre alle eller deler av rapporteringsformalitetene på deres vegne og betale, der det er aktuelt, merverdiavgift på deres vegne. I motsetning til mva-representanten, handler denne agenten under det utenlandske selskapets eksklusivt ansvar, som alene forblir ansvarlig for skatten.

tva et eori gb
Trenger du en mva-representant?

Gjør en avtale med våre moms-eksperter.

Acculturation

Hvordan utnevne en mva-representant i Frankrike?

Mva-representanten må være et fransk merverdiavgiftspliktig selskap, ha god skattemessig karakter og ha hovedkontor for virksomheten sin i Frankrike. For å sikre representantens gode skattemessige karakter sjekker skatteetatene dessuten dem mer regelmessig.

Fremgangsmåte for å utpeke representanten:

For å oppnevne en mva-representant må det utenlandske selskapet gi representasjonsfullmakt skriftlig. Denne fullmakten, signert av en person som er autorisert til å binde selskapet (juridisk representant), må inneholde følgende informasjon:

Denne fullmakten må sendes til den franske skattetjenesten. Det samme gjelder selskaper etablert innenfor EU som utpeker en mva-representant. Selskapet kan bare utnevne en enkelt mva-representant eller skatteagent for alle transaksjonene selskapet utfører i Frankrike. Hvis den har forpliktelser i en annen stat i Den europeiske union, kan den imidlertid henvende seg til en annen tjenesteleverandør. Regelen er: én representant per land!

Hvilke plikter har mva-representanten?

mva-representanten representerer det utenlandske selskapet overfor franske skattemyndigheter. Han er garantisten for overholdelse av de deklarative aspektene og betaling av merverdiavgiften til klienten. Ved bedrageri eller pliktbrudd er skatte agenten solidarisk ansvarlig og må betale skatten og eventuelle bøter. Representanten er ansvarlig for alle transaksjoner som utføres i Frankrike, inkludert de han ikke er kjent med.

Representanten skal:

Numéro de TVA
Données ATVAI téléservices

Mva-representanten behandler også forespørsler om momsrefusjon

I noen tilfeller er det utenlandske selskapet ikke pålagt å registrere seg for fransk merverdiavgift fordi transaksjonene som utføres ikke gjør det merverdiavgiftspliktig i Frankrike. Dersom dette er tilfelle og dersom selskapet har båret fransk merverdiavgift, har det rett til å sende inn en anmodning om refusjon av merverdiavgift. For å sende inn denne forespørselen, må det utenlandske selskapet utpeke en fransk skattepliktig representant i Frankrike for å utføre prosedyrene på vegne av det.

For å lære mer om forespørsler om tilbakebetaling av mva og fradragsrettigheter, kan du gå til siden vår for «MVA-gjenvinning» eller kontakte vår salgsavdeling.

Hvis du ønsker mer informasjon om vår mva-representasjonstjeneste, ta kontakt med vårt team og dra nytte av en gratis konsultasjon.

Trenger du en mva-representant?

Gjør en avtale med våre moms og tolleksperter.

Dette sier kundene våre om oss 🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres europeiske utvikling. Lytt til vitnemålet fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske-mva.

À écouter sans
modération

Mva representant : Hvordan fungerer det?

Ved å bruke tjenestene til et firma som spesialiserer seg på mva-representasjon og skattemandat, sikrer du dine vare og kontant-flyter og rapporteringsforpliktelser. Her er de fire hovedtrinnene for å sikre samsvar med virksomheten din og de resulterende skattereglene.

tva représentation fiscale
Vanlige spørsmål: Skattemessig representasjon i merverdiavgiftssaker

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan moms fungerer. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Ja ethvert selskap etablert utenfor Den europeiske union som driver skattepliktige transaksjoner i en av medlemsstatene er pålagt å oppnevne en skatterepresentant der. Sistnevnte har ansvaret for å respektere alle skatteforpliktelsene til det representerte selskapet.

Representanten engasjerer sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig ved svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av skatteforpliktelser.

Mva-representasjon er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU. 

Skatteagent er betegnelsen som brukes når representanten representerer et selskap etablert innenfor EU. 

Tiden det tar å få et MVA-nummer varierer avhengig av land. Men generelt sett tar det omtrent 4 uker! For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen operasjoner gjør selskapet ansvarlig i landet der operasjonen utføres. Hvert land bruker forskjellige regler for merverdiavgiftsplikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende forpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon skattepliktig:

  • Import og/eller
  • Eksport,Kjøpe videresalg,
  • Ytelse av tjenester på eiendom,
  • AC-terskel overskredet.

Nei dette er hovedfordelen ved å bruke tjenestene til en mva-representant eller agent. Å registrere selskapet ditt i et annet medlemsland betyr ikke å opprette et fast driftssted.

Ved å utføre avgiftspliktige transaksjoner i et land, gjør dette at du kun er momspliktig. Det er med andre ord kun momsplikt som skal oppfylles. For alt relatert til selskapsskatt, regnskap … det forblir i opprinnelseslandet ditt.

Nei selskapsskatt, ditt regnskap osv. Er knyttet til din bedrift i opprinnelseslandet. Det skal forstås at det å registrere bedriften din for merverdiavgift i en annen medlemsstat ikke betyr å opprette et selskap. Som et resultat er du kun ansvarlig for forpliktelser knyttet til merverdiavgift (innlevering av en momserklæring, tilsvarende CA3 i Frankrike, betaling av innkrevd merverdiavgift til den lokale skattemyndigheten, etc.).

Ja et selskap kan ha et mva-nummer i hvert medlemsland i EU. Det er vanlig at et selskap som opererer regelmessig i ulike EU-land har flere mva-nummer. I tillegg tildeler noen stater 2 MVA-nummer, et lokalt mva-nummer og et mva-nummer for eu.

EU-kommisjonen har opprettet et nettsted for å sjekke i sanntid gyldigheten til et mva-nummer i fellesskapet. Bare angi mva-nummeret og attribusjonslandet på nettstedet deres ved å klikke på denne lenken: https://ec.europa.eu

Kostnadene varierer avhengig av kompleksiteten til operasjonene, det aktuelle landet og skattestemplene eller registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnadene for registrering fra 500 til 1000 € avhengig av tilfellet.

Hvorfor velge Eurofiscalis som din representant ?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på mva-representasjon. Lokale forretningseksperter (regnskapsførere, regnskapsførere, skatteeksperter, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av bedriften din. Beskatning innen europa er et nøkkelspørsmål for din suksess i internasjonal utvikling, og det er grunnen til at vi etablerer et tillitsforhold på lang sikt.

Analyse av dine skatteforpliktelser

Analyse av dine vare og kontant-flyter og overholdelse av MVA, DEB, fakturaer, toll

Momsregistrering

Utarbeidelse og arkivering av registreringsfilen din

Anskaffelse av dine lokale registreringsnummeret

Få ditt lokale mva-nummer og EORI-nummer

enregistrement à TVA
Bokføring

Forenklet kunde-/leverandørregnskap (FEC)

Innlevering av dine erklæringer

Innsending av dine periodiske mva og DEB-erklæringer

Korrespondanse med myndighetene

Korrespondanse med de franske myndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ring firmaet vårt for å administrere dine europeiske mva-forpliktelser

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av dine MVA-erklæringer i Europa