Medlem av NBA (Nederland)

Prat med en av våre eksperter (15 min)

Ta kontakt

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Prat med en av våre eksperter (15 min)

Ta kontakt

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

I en verden der digital transformasjon påvirker alle sektorer, tar også Tolletaten i Norge et betydelig steg mot fremtiden. Med et nytt initiativ for å digitalisere informasjonsflyten ved all vareførsel inn og ut av Norge, markerer Tolletaten starten på en ny æra for handel og transport.

 

Dette skiftet mot digitalisering vitner om en proaktiv tilnærming til å effektivisere prosesser, øke sikkerheten og fremme en mer bærekraftig handel. 

Innhold

Snakk med en av oss!
Ta en uforpliktende prat med en av våre eksperter.
Våre tjenester

Hva er Digitoll?

Digitoll er et digitalt system utviklet av Tolletaten for å håndtere tollprosesser mer effektivt. Det er designet for å digitalisere og automatisere innførsel og utførsel av varer til og fra Norge, ved å kreve at all informasjon om varer og transportmiddel leveres digitalt. Digitoll-konseptet støtter digital informasjonsinnsending og oppfyllelse av næringslivets plikter relatert til toll, inkludert forhåndsvarsling, melding og opplysning, deklarering, og fremlegging.

Dette initiativet sikter mot å tilby en mer effektiv og sømløs grensepassering for næringslivet, hvor varer kan frigjøres automatisk for den valgte tollprosedyren ved grensepasseringen, gitt at det ikke er behov for ytterligere kontroll. 

Hva betyr Digitoll for næringslivet?

For næringslivet representerer digitaliseringen hos Tolletaten en mulighet for smidigere og mer forutsigbare grensepasseringer.

Ved å kreve informasjon om varer og transportmidler digitalt, sikter Tolletaten mot å redusere ventetider og manuelle feil som kan oppstå med papirbaserte systemer. Dette betyr at bedrifter må tilpasse seg ved å implementere systemer for digital rapportering og sørge for at all relevant informasjon er lett tilgjengelig og nøyaktig. 

Fordeler med digital informasjonsflyt

 • Økt Effektivitet: Digital overføring av informasjon reduserer behandlingstiden ved grensene betydelig, og sørger for raskere frakt og levering. 
 • Forbedret Sikkerhet: Med digitalisering kan Tolletaten enklere spore varer og oppdage potensielle sikkerhetsrisikoer før de når grensen. 
 • Miljøgevinster: Reduksjon i papirbruk og mindre kødannelse ved grensene bidrar til reduserte CO2-utslipp, i tråd med miljømål. 

Forstå deklarasjonsplikten: Toll mellom Norge og EU-land

Når du driver med internasjonal handel, er det viktig å holde seg oppdatert med tollregler og prosedyrer. Tolletaten i Norge tar et steg mot fremtiden ved å innføre endringer i deklarasjonsplikten. Her er en enkel guide til hva dette betyr for din virksomhet. 

Hva er deklarasjonsplikten?

Deklarasjonsplikten innebærer at du som importør eller eksportør til og fra Norge må informere Tolletaten om at varer du handler med, skal underlegges en spesifikk tollprosedyre. Dette må skje senest ved grensepassering. Hensikten er å sikre en smidig og sikker handelsflyt over grensene. 

 

Er du ikke registrert i Norge, og vil importere til Norge? Da bør du registrere deg for norsk MVA. Vi hjelper deg gjerne med ditt norske MVA-nummer!

Nye krav til informasjonsflyt

I fremtiden må all nødvendig informasjon om varene følge disse gjennom hele transportprosessen, og dette må kommuniseres til Tolletaten tidligere enn det har vært krav om tidligere. Dette betyr: 

 • For fri omsetning: Varer som skal selges, brukes, eller forbrukes i Norge, må nå gjennomgå en prosedyre som kalles «overgang til fri disponering». Dette innebærer en umiddelbar plikt til å beregne tollavgift, og når alle vilkår er møtt, blir varen frigjort for bruk. 
 • Tollager: Det innføres et krav om at varer som skal oppbevares på tollager, må underlegges prosedyren for tollager. 
 • Transittering: Dette blir en egen tollprosedyre, og den eksisterende direktekjøringsordningen avvikles i mars 2025. 

Viktige datoer og overgangsordninger

 • Frem til Mars 2025: Det er fortsatt mulig å følge den nåværende direktekjøringsordningen, hvor du kan levere deklarasjonen inntil 10 dager etter grensepassering. Men, viktig å merke seg, varer fra land utenfor EU og Sveits med spesielle restriksjoner må deklareres ved grensepassering.
 • Etter Mars 2025: Direktekjøringsordningen opphører. Dette betyr at du må ha alle nødvendige opplysninger klare og kunne levere disse til Tolletaten ved eller før grensepassering. 

Forberedelser for din bedrift

For å tilpasse seg disse endringene, er det viktig at du som importør i Norge, eksportør i EU, samt transportører og speditører, etablerer effektive arbeidsprosesser. Dette inkluderer å sikre at all nødvendig informasjon om varene er tilgjengelig i god tid før grensepassering. 

 

Ved å forberede din virksomhet på disse endringene, kan du sikre en jevn og effektiv handelsflyt, samtidig som du oppfyller alle krav satt av Tolletaten. 

Digital melde- og opplysningsplikt: Transportbransjen

Fra mars 2025 vil transportbransjen oppleve en betydelig endring med innføringen av digitale krav til melde- og opplysningsplikten i Norge. Dette initiativet er en del av Tolletatens kontinuerlige arbeid for å digitalisere og effektivisere grensekontrollen.

Her er en enkel forklaring på hva disse endringene betyr for deg og din virksomhet.  

Hva innebærer melde- og opplysningsplikten? 

Melde- og opplysningsplikten krever at alle som transporterer varer til eller fra Norge, melder fra om ankomsten til tollområdet. Dette inkluderer å gi detaljert informasjon om: 

 

 • Transportmiddelet som benyttes. 
 • Tid og sted for innpassering. 
 • Varer som transporteres som last. 

Overgang til digital rapportering 

Tolletaten tar steget fullt ut mot digitalisering ved å innføre en hovedregel om digital innlevering av slik informasjon fra mars 2025. Dette betyr at all rapportering om transportmidler, innpasseringstid og -sted, samt lastinformasjon, skal skje digitalt. 

Systemstøtte og utvikling

For å støtte denne overgangen, tilbyr Tolletaten løpende systemstøtte for digital innrapportering. Løsningene blir utviklet trinnvis for å passe de ulike transportmåtene, og det oppfordres til at aktører i transportbransjen tar i bruk disse digitale løsningene så snart de blir tilgjengelige. Dette vil ikke bare sikre compliance men også gi tid til nødvendige tilpasninger i egne datasystemer og arbeidsprosesser. 

Forberedelser for digital overgang 

Med den planlagte digitaliseringen er det essensielt at alle involverte i transportkjeden, fra importører og eksportører til transportører og speditører, etablerer rutiner som sikrer at alle nødvendige opplysninger kan sendes inn digitalt før eller senest ved ankomst til grensen. Informasjonen vil ofte måtte samles fra flere kilder, noe som understreker viktigheten av god koordinering og samarbeid i hele transportkjeden. 

Digitaliseringen gjennom Digitoll er et klart signal om at Norge tar skritt for å forenkle internasjonal handel og transport. Ved å omfavne disse endringene, kan bedrifter ikke bare forbedre sin operasjonelle effektivitet, men også bidra til en sikrere og mer bærekraftig fremtid for grensehandelen. Som et ledd i denne transformasjonen, er det viktig at alle aktører engasjerer seg aktivt i overgangen til digital informasjonsflyt. 

Skal du handle og/eller sende varer til EU? Det er viktig å forstå sin rolle som importør eller eksportør. Vi har informasjonen du trenger å vite her!

Vi er her for å hjelpe deg
Legg ditt fokus på din lidenskap, så kan vi bistå deg med vår lidenskap! Ta kontakt for en uforpliktende prat.