Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Svensk MVA

Drømmer du og din bedrift om å utforske nye markeder og utvide til Sverige? Det å ta steget over grensen til Sverige er en spennende mulighet, og det er viktig å være forberedt på de økonomiske aspektene ved en slik ekspansjon.  

I denne artikkelen vil vi legge spesielt vekt på svensk merverdiavgift, og gi deg grundig informasjon som dekker alt du trenger å vite for å ekspandere virksomheten din til Sverige.  

 

Vi vil utforske hva svensk MVA innebærer, hvordan du registrerer deg for svensk MVA, de ulike satsene du må forholde deg til og viktige plikter og frister for rapportering og betaling.  

Innhold

Oversikt over svensk MVA

Svensk merverdiavgift – også kjent som «moms», er en indirekte skatt som pålegges verdien av varer og tjenester i Sverige.  

I Sverige er det flere MVA-satser som gjelder avhengig av typen varer eller tjenester som tilbys:  

Den generelle MVA-satsen i Sverige er for tiden 25%. Dette er den vanlige satsen som gjelder for de fleste varer og tjenester.  

Det er også en redusert MVA-sats på 12% eller 6% som gjelder for visse varer og tjenester som matvarer, hotellovernatting og enkelte kulturelle arrangementer.  

Noen varer og tjenester kan ha spesielle satser eller være fritatt for moms, for eksempel medisinske tjenester, finansielle tjenester og eksport av varer utenfor EU.  

Selv om det er et omsetningskrav for å bli pålagt å registrere seg for svensk MVA, kan det være fordeler med frivillig registrering for mindre bedrifter som ønsker å dra nytte av momsrefusjon og ser for seg å selge til svenske kunder.  

 

For norske bedrifter som utvider til Sverige, er det viktig å forstå disse grunnleggende prinsippene rundt svensk MVA for å kunne håndtere sine økonomiske forpliktelser og optimalisere sin virksomhet i det svenske markedet.  

Registrering for svensk MVA

For norske bedrifter som ønsker å selge varer eller tjenester til svenske kunder kan det være nødvendig å registrere seg for svensk MVA. Registreringen er obligatorisk hvis din bedrift når eller overstiger visse omsetningsgrenser i Sverige. Her er noen viktige punkter å vurdere når det gjelder registrering for svensk MVA 

Omsetningsgrense

Hvis din bedrift har en årlig omsetning på over 80 000 SEK (svenske kroner) fra salg til svenske kunder, må du registrere seg for svensk MVA.  

Frivillig registrering

Selv om omsetningsgrensen ikke er nådd, kan det være fordeler med frivillig registrering. For eksempel kan du få tilbakebetalt svensk MVA gjort i Sverige, og det kan medføre bedre tillit til din bedrift blant svenske kunder.  

Registreringsprosess

Registreringen gjøres hos Skatteverket, som er de svenske skattemyndighetene. Prosessen innebærer vanligvis å fylle ut et skjema og sende inn nødvendig dokumentasjon, som for eksempel selskapets registreringsbevis.  

Når du er registrert for svensk MVA, må din bedrift legge til den rette MVA-satsen på salgsfakturaer til svenske kunder. Samtidig kan du trekke fra MVA du har betalt på innkjøp og utgifter knyttet til virksomheten din i Sverige.  

Plikter og rapportering

Som registrert MVA-pliktig i Sverige har din bedrift plikter som å levere MVA-meldinger og betale inn MVA til Skatteverket innen gitte frister. Det er viktig å være oppmerksom på disse pliktene og holde seg oppdatert på eventuelle endringer i regelverket.  

Registrering for svensk MVA er en viktig del av å drive din virksomhet i Sverige og sikre at din bedrift er i samsvar med loven. Det kan også åpne opp for nye muligheter og fordeler i det svenske markedet.  

Registrere deg for svensk MVA?

Snakk med en av våre eksperter!

MVA-satser i Sverige

I likhet med mange andre land opererer man i Sverige med ulike satser avhengig av typen varer eller tjenester. Det er viktig å være klar over disse satsene når du driver virksomhet i Sverige. Her er en oversikt over MVA-satsene i Sverige:  

Standard sats: 25%

Den generelle satsen i Sverige er 25%. Dette er den vanlige satsen som gjelder for de fleste varer og tjenester som ikke er omfattet av redusert eller spesiell MVA-sats.  

Redusert sats: 12% eller 6%

Det finnes også en redusert sats på 12% eller 6% som gjelder for visse varer og tjenester. Dette inkluderer blant annet matvarer (unntatt alkoholholdige drikkevarer), hotell- og overnattingstjenester, enkelte kulturelle arrangementer og noen aviser og tidsskrifter.  

Spesielle satser og fritak

Noen varer og tjenester kan ha spesielle MVA-satser eller være fritatt for mva:  

  • Medisinske tjenester og behandlinger utført av helsepersonell.  
  • Finansielle tjenester som banktjenester, forsikring og visse finansielle transaksjoner.  
  • Eksport av varer utenfor EU kan være fritatt for svensk MVA.  

Det er viktig å være klar over disse MVA-satsene og hvordan de påvirker dine forretningsaktiviteter i Sverige. Når du selger varer eller tjenester til svenske kunder, må riktig MVA-sats legges til på fakturaene dine i samsvar med svenske skatteregler.  

 

For norske bedrifter som ekspanderer til Sverige, kan kunnskap om disse MVA-satsene hjelpe til med å beregne kostnader og prisstrategier for å være konkurransedyktig i det svenske markedet.  

MVA-refusjon for norske bedrifter

Norske bedrifter som er registrert for svensk MVA kan ha rett til å få tilbakebetalt svensk MVA på visse utgifter og innkjøp i Sverige. Dette kan være en verdifull mulighet for å redusere kostnader og styrke bedriftens økonomiske stilling. Her er hva du trenger å vite om MVA-refusjon:  

Hvem kan få refusjon?

Bedrifter som er registrert for svensk MVA og som har betalt MVA på varer og tjenester i Sverige – disse kan vanligvis søke om refusjon.  

Hva kan være kvalifiserende for refusjon?

MVA som er betalt på forretningsrelaterte kostnader som transport, overnatting, profesjonelle tjenester, markedsføringsutgifter etc., kan være kvalifiserende for refusjon. 

Prosessen for å søke om refusjon:

1. Dokumentasjon

Samle nødvendig dokumentasjon for MVA-betalte utgifter, for eksempel fakturaer og kvitteringer.  

2. Søknad

Fyll ut og send inn søknadsskjema for MVA-refusjon til Skatteverket.  

3. Behandlingstid

Behandlingstiden kan variere, men er vanligvis en forholdsvis effektiv prosess.  

Viktige hensyn

Det er viktig å være oppmerksom på frister og eventuelle krav som må oppfylles for å få MVA-refusjon. Feilaktige søknader kan føre til forsinkelser eller avslag.  

Ved å dra nytte av MVA-refusjon, kan norske bedrifter redusere driftskostnader og forbedre lønnsomheten når de opererer i det svenske markedet. Det er en viktig fordel ved å være registrert for svensk MVA og kan bidra til å styrke din bedrifts konkurranseevne i Sverige.  

Å ekspandere til Sverige kan være en strategisk beslutning for norske bedrifter på jakt etter vekstmuligheter utenfor hjemmemarkedet. Sverige har en betydelig større befolkning enn Norge, noe som potensielt kan gi flere kunder og større markedsmuligheter.

Med Norge og Sveriges mange likheter er det et ofte et naturlig førstevalg når bedrifter skal utvide virksomheten sin.  

Våre tjenester
MVA ekspertise

Våre tjenester for moms, avgifter og andre indirekte skatter:

Ta en uforpliktende prat med en av våre eksperter!

La oss gjøre det vi kan best, så kan du fokusere på det du kan best.