Medlem av NBA (Nederland)

Prat med en av våre eksperter (15 min)

Ta kontakt

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Prat med en av våre eksperter (15 min)

Ta kontakt

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

MVA 2024 illustration
Merverdiavgiftssatser

Hva er MVA-satsene i EU?

MVA, eller merverdiavgift er en indirekte skatteavgift som blir tillagt de fleste produkter og tjenester solgt i Europa. Dette gjelder også i Norge til tross for at vi ikke er en del av EU. MVA-satser i EU varierer fra land til land, men er generelt mellom 15 og 27%.  

 

Flere land i EU har annonsert endringer i MVA-satsene sine for 2024. Disse endringene kommer av ulike faktorer inkludert ønsket om å simplifisere MVA-systemet, styre økonomisk oppførsel og støtte til enkelte økonomiske sektorer.  

Innhold

Hva er MVA-satsene for 2024? Liste over satsene i EU

Land

Standard sats

Redusert sats

Lav sats

Særskilt redusert sats

Merverdiavgiftssats for parkering

Belgia

21%

6%

12%

12%

Bulgaria

20%

9%

Danmark

25%

Estland

22%

9%

Finland

24%

10%

14%

Frankrike

20%

5,5%

10%

2,1%

Hellas

24%

6%

13%

Irland

23%

9%

13,5%

4,80%

13,5%

Italia

22%

10%

5%

4%

Kroatia

25%

5%

13%

Kypros

19%

5%

9%

Latvia

21%

12%

5%

Litauen

21%

5%

9%

Luxemburg

17%

8%

14%

3%

12%

Malta

18%

5%

7%

Nederland

21%

9%

Nord Irland

20%

5%

Norge

25%

15%

12%

25%

Polen

23%

5%

8%

Portugal

23%

6%

13%

13%

Romania

19%

5%

9%

Slovakia

20%

10%

Slovenia

22%

9,5%

5%

Spania

21%

10%

4%

Storbritannia

20%

5%

Sveits

8,1%

2,6%

3,8%

Sverige

25%

6%

12%

Tsjekkia

21%

12%

Tyskland

19%

7%

Ungarn

27%

5%

18%

Østerrike

20%

10%

13%

13%

Fokuser på din internasjonale utvidelse, vi tar hånd om din MVA

Gjør din europeiske MVA enklere med hjelp av vår ekspertise. Lag en avtale i dag for å sikre din internasjonale utvikling. 

Hva er endringene i EU for 2024?

MVA 2024 i Sveits

MVA 2024 i Tsjekkia

Endringene i MVA-satsene i Tsjekkia gjelder de reduserte satsene. Fra 1.januar 2024, fjerner Tsjekkia deres to reduserte satser på 10% og 15% og bytter de ut med én redusert sats på 12%.  

 

Vil du vite mer om mva i Tsjekkia? Vi har mer informasjon her!

MVA 2024 i Estland

Estland øker sin standard MVA-sats i 2024. Økningen går fra 20% til 22% fra 1.januar 2024.  

MVA 2024 i Luxemburg

For å bekjempe den økonomiske nedgangen på grunn av COVID-krisen, og for å begrense inflasjonen, besluttet Luxembourg i 2023 å redusere sine merverdiavgiftssatser med 1 prosentpoeng. For 2024 avsluttes dette, og merverdiavgiftssatsene i Luxembourg vil gjenvinne det tapte fra 2023. Merverdiavgiftssatsene vil være som følger: 

Når skal merverdiavgiftssatser tillegges i EU?

Overholdelse av merverdiavgift er en viktig forpliktelse for selskaper som opererer i EU i B2B- og B2C-markedet. Det kan være komplekst, men det er viktig å forstå de grunnleggende prinsippene for å unngå straffer og optimalisere selskapets beskatning. 

For e-handelssalg og salg på markedsplasser

Hvis e-handelsselgeren utgjør mer enn €10 000 i fjernsalg (total grense i alle EU-land), må selgeren anvende merverdiavgiftssatsen i leveringslandet. 

Her er et konkret eksempel:

Hvorfor?:

I henhold til EU-regler, må bedrifter som selger varer til kunder i et annet EU-land belaste merverdiavgiften som gjelder i kundens land. Derfor, i eksempelet, belaster den norske nettbutikken 19% tysk MVA på salget til den tyske kunden, fordi dette er MVA-satsen i Tyskland. 

 

Unntaket til denne regelen er for små bedrifter med grenseoverskridende salg innen EU under €10 000. Disse bedriftene kan belaste MVA fra sitt eget land. I vårt eksempel antar vi at den norske nettbutikken overstiger denne grensen, og må derfor anvende tysk MVA-sats. 

 

Hva gjør man hvis omsetningen overskrider terskelen?

Hvis den norsk e-forhandleren har en omsetning over €10 000 utenfor Norge i løpet av et år, må den: 

Tillegge MVA-satsen til et annet EU-land på et lokalt salg

Et lokalt salg anses å forekomme når varer selges i landet der de er lagret. I tilfelle lokale salg, må du anvende merverdiavgiftssatsen for 2024 i det landet du gjennomfører salget. 

 

La oss ta enda et eksempel:

Et norsk selskap lagrer sine sko i Tyskland og videreselger dem til enkeltpersoner i Tyskland. Skoene forlater ikke Tyskland, så det regnes som et lokalt salg. Forpliktelsene til det norske selskapet er: 

Visste du at navnet på merverdiavgift i Tyskland er Umsatzsteuer? For å finne ut mer om MVA i Tyskland, inviterer vi deg til å lese vår MVA-guide for Tyskland på engelsk!

Hva betyr MVA-satsene?

Standard Merverdiavgiftssats

Dette er den vanligste og høyeste merverdiavgiftssatsen som gjelder for de fleste varer og tjenester. Denne satsen må være på minst 15%

Redusert Merverdiavgiftssats

En lavere sats enn standarden, som ofte gjelder for spesifikke varer og tjenester, som matvarer, hotelltjenester, og enkelte kulturelle aktiviteter. 

Særskilt Redusert Merverdiavgiftssats

En enda lavere sats, som ofte brukes for visse nødvendige varer og tjenester, som medisiner, bøker eller andre kulturelle og utdanningsrelaterte produkter. 

Merverdiavgiftssats for Parkering

En spesifikk sats som anvendes for parkeringstjenester. 

Fokuser på din internasjonale utvikling, vi fikser din MVA

Avtal et møte med en av våre eksperter!