Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

déclaration de tva
Regulatoriske nyheter

MVA på avdrag: plikten for merverdiavgift på avdrag i 2023

Siden 1. januar 2023 skal det betales merverdiavgift ved innkreving av avdrag i forhold til innkrevd beløp i Frankrike. Promulgert ved lov nr. 2021-1900 av 30. desember 2021 for finans for 2022, for enhver innkreving av avdrag på levering av varer, må merverdiavgiften på beløpet for denne avdraget deklareres og betales.

Innholds oversikt

Hva er en forskuddsbetaling?

Et depositum er et beløp som betales på forhånd for å reservere eller kjøpe en vare eller tjeneste. Betalingen av depositumet gjør det mulig å vise kjøperens gode tro og forplikte seg til transaksjonen. Depositumet betales ofte når en kontrakt signeres og trekkes fra den totale prisen som skal betales når varen eller tjenesten leveres eller ytes. Generelt er depositumet ikke refunderbart, bortsett fra ved kontraktsbrudd fra selgers side

Autorisert regnskapsfører for dynamiske internasjonale selskaper

Eurofiscalis tar seg av regnskapet for dine internasjonale strømmer. Vi er et firma som spesialiserer seg på internasjonal handel

Hva var momsregelen på avdrag før 2023?

Til nå var merverdiavgift på levering av varer kun betalbar ved faktisk mottak av varene av kjøper. Det skulle imidlertid betales merverdiavgift på tjenester ved betaling av depositum. I 2021 bestemte den administrative lagmannsretten i Nantes at denne regelen var i strid med EUs merverdiavgiftsdirektiv, spesielt artikkel 65, som bestemmer at merverdiavgift skal betales ved betaling av et depositum, uavhengig av transaksjonstype: varer eller tjenester. Denne situasjonen ble ansett som paradoksal og favoriserte tjenesteleverandører fremfor selgere av varer.

Hva endrer loven om betaling av merverdiavgift på avdrag for kjøpere?

Finansloven for 2023 bestemmer at det skal betales merverdiavgift ved mottak av depositumet, inntil beløpet som kreves inn. Det betyr at :

Denne nye regelen er fordelaktig for kjøpere, da de kun kan trekke fra merverdiavgift på en transaksjon når den forfaller fra selger. Fra nå av vil de derfor kunne trekke fra merverdiavgift på kjøpene sine så snart depositum er betalt, uten å måtte vente på endelig levering av varene.

Det er viktig å merke seg at dersom fakturaen nevner merverdiavgift, kan kjøpere allerede trekke denne fra betalte avdrag, selv før 1. januar 2023. Nantes Administrative Appelrett har faktisk avgjort at gjeldende rammeverk, som ikke er i samsvar med Europeisk lov, bør ikke hindre fradrag for merverdiavgift.

Obligatoriske og avgiftsmessige opplysninger knyttet til merverdiavgift på avdrag for levering av varer.

Fakturering

Når et depositum er innløst, er det nødvendig å utstede en faktura. Denne fakturaen må angi MVA-beløpet (i samsvar med artikkel 289 i CGI) samt den vanlige informasjonen for enhver faktura, for eksempel omtale av «FAKTURA», nummeret, datoen og identifiseringen av partene.

Denne fakturaen må også nevne arten av faktureringen (depositumet) og henvise til kontrakten det gjelder innskuddet, for eksempel: «DEPOSITUM PÅ ORDRE ELLER ESTIMAT N°…».

Mva-satsen som faktureres er den som gjelder for tjenesten eller eiendommen som er underlagt depositum. Dersom depositumet gjelder varer som er avgiftspliktige på marginen, belastes det ikke merverdiavgift på fakturaen.

CA3 mva-erklæringen

Merverdiavgiften må betales til skattemyndighetene på CA3 i måneden for mottak av innskuddet.

For måneden for betaling eller mottak av depositum:

Beløpet eksklusiv skatt på depositumet må legges til omsetningen eksklusiv mva for å deklareres online A1. Merverdiavgiftsbeløpet på depositumet skal legges til beløpet for merverdiavgift på omsetning i tilsvarende merverdiavgiftssatsboks.

Ved bestillingsgebyr eller kansellering:

Beløpet eksklusiv merverdiavgift av depositumet vil bli redusert med omsetningen eksklusiv merverdiavgift deklarert på ca3 og merverdiavgiftsbeløpet som tilsvarer depositumet vil bli redusert med merverdiavgiftsbeløpet på omsetningen.

Kan dette være intresant?
MVA-portal i Nederland
Ny MVA-portal i Nederland

Ny MVA-portal i Nederland Endringer i den nederlandske skattemynighetsportalen fra 1.juli 2024 Skattesystemet i Nederland utvikler seg! Den tradisjonelle MVA-innleveringsportalen er på vei ut, og

Finsk MVA

Finsk MVA Om ikke lang tid vil det være noen endringer for finsk moms. Vi gir deg informasjonen du trenger allerede nå slik at du

Legg igjen en kommentar