Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

déclaration de tva
MVA-Satser

Finn ut hva MVA-satsene for 2023 er i EU-land

VAT (Value Added Tax) er en indirekte forbruksavgift som gjelder for varer og tjenester i EU-land. Merverdiavgiftssatsene varierer betydelig fra land til land: for eksempel i 2022 var standard merverdiavgiftssatsen i Frankrike 20 %, mens den var 27 % i Ungarn. Hvis du vil vite merverdiavgiftssatsene for 2023 for hvert EU-land, har vi listet opp denne informasjonen for deg.

MVA satser 2023 for EU land

Land
Mva sats
Redusert sats #2
Redusert sats #3
redusert sats 4
Redusert sats 5
Tyskland
19%
7%
Østerrike
20%
10%
13%
Belgia
21%
6%
12%
12%
Bulgaria
20%
9%
Kypros
19%
5%
9%
Kroatia
25%
5%
Dannemark
25%
Spania
21%
10%
4%
Estland
20%
9%
Finnland
24%
10%
14%
Frankrike
20%
5,5%
10%
2,1%
Hellas
24%
6%
13%
Ungarn
27%
5%
18%
Irland
23%
9%
13,5%
4,80%
13,5%
Nord Irland
20%
5%
Italia
22%
10%
5%
4%
Latvia
21%
12%
5%
Litauen
21%
5%
9%
Luxembourg
16%
7%
13%
3%
12%
Malta
18%
5%
7%
Nederland
21%
9%
Polen
23%
5%
8%
Portugal
23%
6%
13%
13%
Tjekkia
21%
15%
10%
Romania
19%
5%
9%
Storbritannia
20%
5%
Slovakia
20%
10%
Slovenia
22%
9,5%
Sverige
25%
6%
Sveits
7,7%
2,5%
3,7%
Eksperter på internasjonal mva

Eurofiscalis tar seg av regnskapet for dine internasjonale strømmer. Vi er et firma som spesialiserer seg på internasjonal handel

Hva er endringene i momssatsene i EU mellom 2022 og 2023?

Luxembourg har implementert en midlertidig reduksjon i sine merverdiavgiftssatser fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023.  

Målet med denne reduksjonen er å gjennomføre konkrete tiltak, som følge av trepartsavtalen, for å bekjempe galopperende inflasjon og styrke husholdningenes kjøpekraft. 

Som et resultat har den Luxembourgske momssatsene falt med 1 poeng sammenlignet med 2022. 

  • Standard mva-sats går fra 7,7 % (2023) til 8,1 % (2024) 
  • Den reduserte satsen 1 går fra 2,5 % (2023) til 2,6 % (2024) 
  • Den reduserte satsen 2 går fra 3,7 % (2023) til 3,8 % (2024) 
Kan dette være intresant?

MVA på sanitetsprodukter

Den internasjonale kvinnedagen feires den 8.mars hvert år for å hedre kvinner og deres prestasjoner gjennom historien og på tvers av nasjoner. I Norge, som

Hva er Digitoll?

I en verden der digital transformasjon påvirker alle sektorer, tar også Tolletaten i Norge et betydelig steg mot fremtiden. Med et nytt initiativ for å

Legg igjen en kommentar