TICPE : zwrot za podatek od oleju napędowego

Jak otrzymać zwrot za opłatę paliwowa z Francji ?

You are here:

Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o opłatach paliwowych we Francji (podatek od oleju napędowego, podatek paliwowy), zrozumieć, jak go odzyskać lub poprosić nas żebyśmy złożyli wniosek za Ciebie? Jesteś we właściwym miejscu! Na tej stronie wyjaśniamy w jasny sposób, co to jest opłata paliwowa we Francji (TICPE), jak uzyskać zwrot części tego podatku do kogo się zwrócić żeby zlecić ten proces. Zrozum wszystko o opłatach paliwowych w 5 minut.

Jaki jest podatek od zużycia produktów energetycznych? (TICPE)

Podatek od produktów energetycznych (TICPE) jest francuskim podatkiem pośrednim od produktów ropopochodnych i produktów energetycznych, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania jako paliwo dla pojazdów lub opał do ogrzewania.

Eurofiscalis to firma specjalizująca się w zarządzaniu podatkami. Nasza firma wspiera firmy w zakresie zwrotu podatku paliwowego (TICPE). Firmy transportowe zajmujące się transportem towarów lub przewozem osób mogą skorzystać z częściowego zwrotu opłaty paliwowej (TICPE), na podstawie rzeczywistego zużycia oleju napędowego w ciągu danego okresu, zużytego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak odzyskać podatek paliwowy (TICPE)

Firmy przewozowe mogą wnioskować o częściowy zwrot podatku paliwowego (TICPE), jeśli spełniają następujące warunki:

 • firma ma siedzibę w państwie Unii Europejskiej (UE);
 • pojazdy muszą być zarejestrowane w Unii Europejskiej (UE);
 • wniosek musi dotyczyć zakupu oleju napędowego zakupionego we Francji nawet jeśli transport odbywa się poza Francją;
 • spółka może być państwa lub prywatna ale musi podlegać pod przepisy prawa handlowego (działalność w zakresie usług publicznych o charakterze przemysłowym i handlowym).

Pojazd kwalifikujący się do zwrotu podatku paliwowego

Pojazdy dla których można wnioskować o zwrot muszą spełniać następujące warunki:

 • Pojazdami ruchu lądowego;
 • Przeznaczone do transportu towarów;
 • O całkowitej masie 7,5 tony lub cięższe
 • Pojazdy zarejestrowane w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Wniosek o zwrot podatku może złożyć tylko firma będąca właścicielem pojazdu, posiadająca umowę leasingu lub umowę najmu na 2 lata lub dłużej; lub upoważniony pełnomocnik taki jak nasza firma.

Przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem osób mogą wnioskować o częściowy zwrotu podatku paliwowego (TICPE), jeżeli spełniają poniższe warunki.

Jakie pojazdy otwierają prawo do zwrotu podatku paliwowego:

Każdy pojazd silnikowy kategorii M2 i M3 (autobus, autokar, bus turystyczny itp.) z większa ilością jak 9 miejscami siedzącymi, łącznie z kierowcą, używany w transporcie drogowym. Brak warunków dotyczących wagi pojazdu.

Transport osób musi mieć charakter publiczny. Cały transport pasażerski jest transportem publicznym, z wyjątkiem tych wykonywanych na własny rachunek.

Zwrot podatku jest możliwy na następujących warunkach:

 • spółka ma siedzibę (główna siedziba lub miejsce zamieszkania operatora) w państwie UE;
 • pojazdy muszą być zarejestrowane w UE;
 • transport może być realizowany poza terytorium Francji, w UE lub poza nią;
 • wniosek dotyczy zakupu oleju napędowego dokonanego we Francji, nawet jeśli transport odbywa się poza Francją;
 • spółka może państwowa lub prywatna, ale podlega pod prawo handlowe;
 • wnioskodawca musi być właścicielem pojazdu w ostatnim dniu semestru, za okres, za który wnosi się o zwrot, lub mieć podpisaną umowę leasingu lub najmu dłużej niż 2 lata
Transport towarów

Firmy przewozowe mogą wnioskować o częściowy zwrot podatku paliwowego (TICPE), jeśli spełniają następujące warunki:

 • firma ma siedzibę w państwie Unii Europejskiej (UE);
 • pojazdy muszą być zarejestrowane w Unii Europejskiej (UE);
 • wniosek musi dotyczyć zakupu oleju napędowego zakupionego we Francji nawet jeśli transport odbywa się poza Francją;
 • spółka może być państwa lub prywatna ale musi podlegać pod przepisy prawa handlowego (działalność w zakresie usług publicznych o charakterze przemysłowym i handlowym).

Pojazd kwalifikujący się do zwrotu podatku paliwowego

Pojazdy dla których można wnioskować o zwrot muszą spełniać następujące warunki:

 • Pojazdami ruchu lądowego;
 • Przeznaczone do transportu towarów;
 • O całkowitej masie 7,5 tony lub cięższe
 • Pojazdy zarejestrowane w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Wniosek o zwrot podatku może złożyć tylko firma będąca właścicielem pojazdu, posiadająca umowę leasingu lub umowę najmu na 2 lata lub dłużej; lub upoważniony pełnomocnik taki jak nasza firma.

Przewóz osób

Przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem osób mogą wnioskować o częściowy zwrotu podatku paliwowego (TICPE), jeżeli spełniają poniższe warunki.

Jakie pojazdy otwierają prawo do zwrotu podatku paliwowego:

Każdy pojazd silnikowy kategorii M2 i M3 (autobus, autokar, bus turystyczny itp.) z większa ilością jak 9 miejscami siedzącymi, łącznie z kierowcą, używany w transporcie drogowym. Brak warunków dotyczących wagi pojazdu.

Transport osób musi mieć charakter publiczny. Cały transport pasażerski jest transportem publicznym, z wyjątkiem tych wykonywanych na własny rachunek.

Zwrot podatku jest możliwy na następujących warunkach:

 • spółka ma siedzibę (główna siedziba lub miejsce zamieszkania operatora) w państwie UE;
 • pojazdy muszą być zarejestrowane w UE;
 • transport może być realizowany poza terytorium Francji, w UE lub poza nią;
 • wniosek dotyczy zakupu oleju napędowego dokonanego we Francji, nawet jeśli transport odbywa się poza Francją;
 • spółka może państwowa lub prywatna, ale podlega pod prawo handlowe;
 • wnioskodawca musi być właścicielem pojazdu w ostatnim dniu semestru, za okres, za który wnosi się o zwrot, lub mieć podpisaną umowę leasingu lub najmu dłużej niż 2 lata

Zlecenie złożenia wniosku o zwrot podatku paliwowego (TICPE)

Jesteś firmą zajmującą się transportem towarowym lub przewozem osób? Masz swoją siedzibę w krajach UE? Masz pojazdy o wadze powyżej 7,5 tony? Jesteś właścicielem pojazdu lub posiadasz umowę leasingu lub najmu? Skorzystaj z naszych usług, aby odzyskać podatek od oleju napędowego (TICPE, podatek paliwowy).

Eurofiscalis zobowiązuje się:

 • Ułatwić procedure administracyjną
 • Odzyskaj podatek paliwowy
 • Dokładaj wszelkich starań aby wnioskodawca otrzymał zwrot podatku

Nasza usługa krok po kroku:

 • Sprawdzenie czy wniosek się kwalifikuje
 • Analiza dokumentów
 • Złożenie wniosku
 • Zwrot podatku od oleju napędowego
Zapytaj o wycenę

Jesteśmy do Waszej dyspozycji, aby odpowiedzieć na pytania i wycenić usługę.

 • Bezpłatna wycena
 • Kontakt z ekspertem
 • Prostota i skuteczność
 • odpowiedz w ciągu 48 godzin
 • fachowe doradztwo
 • Potrzebna pilna pomoc: zadzwoń do nas
 • Spersonalizowana wycena
 • Bez ukrytych kosztów
 • rozmawiamy w 6 językach

Obliczanie i stawka zwrotu TICPE (podatek od oleju napędowego)

Liczba litrów oleju napędowego kwalifikująca się do zwrotu musi być ustalona dla każdego pojazdu i odpowiadać rzeczywistości dostaw w danym okresie. Każda metoda obliczania zużycia na pojazd na podstawie szacunkowej oceny średniego zużycia jest sprzeczna z tym obowiązkiem i dlatego jest niedopuszczalna.

Transport lądowy towarów

Zwrot jest obliczany według wyboru firmy:

 • albo przez zastosowanie stawek regionalnych: różnica między stawką minimalną w wysokości 43,19 EUR a stawką stosowaną w regionie zakupu, wyszczególnioną w tabeli, jest stosowana do ilości zużytego oleju napędowego;
 • albo przez zastosowanie stawki ryczałtowej (tylko dla przedsiębiorstw, które zakupiły olej napędowy w co najmniej 3 różnych regionach): zryczałtowana stawka * zwrotu (lub średnia stawka), obliczona jest poprzez uśrednianie różnych stawek obowiązujących w każdym regionie, dotyczy ilości oleju napędowego pozyskanego w co najmniej 3 regionach.

[table id=1 /]

Olej napędowy B10 zakupiony od 1 lipca 2019 r. Kwalifikuje się do zwrotu. Stawka zwrotu jest w tym przypadku jednolita na drugą połowę 2019 roku, niezależnie od regionu nabycia. Olej napędowy B10 zakupiony od 1 stycznia 2020 r. będzie miał takie same stawki zwrotu jak olej napędowy.

Operatorzy przewozu osób

Zwrot jest obliczany według wyboru firmy:

 • albo przez zastosowanie stawek regionalnych: różnica między stawką minimalną 39,19 EUR a stawką obowiązującą w regionie zakupu, wyszczególnioną w tabeli, jest stosowana do ilości zużytego oleju napędowego;
 • albo przez zastosowanie stawki ryczałtowej (tylko dla przedsiębiorstw, które zakupiły olej napędowy w co najmniej 3 różnych regionach): stawka ryczałtowa * zwrotu (lub średnia stawka zwrotu), obliczona poprzez uśrednianie różnych stawek obowiązujących w każdym regionie, dotyczy ilości oleju napędowego pozyskanego w co najmniej 3 regionach.

[table id=2 /]

Olej napędowy B10 zakupiony od 1 lipca 2019 r. Kwalifikuje się do zwrotu. Stawka zwrotu jest w tym przypadku jednolita na drugą połowę 2019 roku, niezależnie od regionu nabycia. Olej napędowy B10 zakupiony od 1 stycznia 2020 r. będzie miał takie same stawki zwrotu jak olej napędowy.

[table id=2 /]

Le gazole B10 acquis à compter du 1er juillet 2019 est éligible au remboursement. Il dispose d’un taux de remboursement unique au titre du second semestre 2019, quelle que soit la région d’acquisition. Le gazole B10 acquis à compter du 1er janvier 2020 disposera de taux de remboursement identiques au gazole.

Złożenie wniosku o zwrot

Wniosek o zwrot podatku od oleju napędowego (TICPE) należy składać za każdy semestr na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa (a nie średniego zużycia).

Masz dwie możliwości przesłania wniosku o zwrot podatku TICPE:

 • Elektronicznie na portalu celnym w zakładce SIDECAR Web
 • Pocztą, wypełniając formularz cerfa 15710. Formularz należy przesłać do Krajowej Służby Celnej ds. Opodatkowania Drogowego (SNDFR) do 31 grudnia kolejnego roku. Na przykład: zwrot za koszty poniesione w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. można zawnioskować od 1 lipca 2016 r. Do 31 grudnia 2018 r.

Istnieje możliwość jednoczesnego wysłania kilku zgłoszeń z różnych semestrów.

Jeżeli operator prowadzi podwójną działalność (transport towarów i przewóz osób), musi złożyć 2 wnioski, po jednym dla każdego typu transportu.

Liczbę litrów należy podać bez dziesiętnych.

Podmioty wnioskujące o zwrot podatku od oleju napędowego muszą być w stanie uzasadnić w dowolnym momencie i zaraz po złożeniu deklaracji w urzędzie celnym elementy zadeklarowane we wniosku.

Faktury i inne dokumenty uzupełniające muszą być przedłożone i przechowywane dla każdego pojazdu i umożliwiać wykazanie, że ilość oleju napędowego wskazana we wniosku o zwrot dla każdego z pojazdów odpowiada rzeczywistemu zużyciu w ciągu semestru.

Faktury zakupu oleju napędowego muszą zawierać miejsce zakupu paliwa, rodzaj paliwa, zakupioną ilość oraz dane identyfikacyjne pojazdu.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot?

Istnieją 2 możliwości w zależności od lokalizacji siedziby:

Le siège social est en France métropolitaine

Service National Douanier de la Fiscalité Routière (SNDFR)
CS 51082
57036 METZ Cedex 01

📞 Tél: 09 70 27 82 00

✉️ Email : sndfr-metz@douane.finances.gouv.fr

Le siège social est dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un département d’outre-mer

Bureau principal de douane de Lesquin

Pole remboursement TIC – UE
198 rue Descat
BP 20309
59813 Lesquin Cedex
📞 Tél. 09 70 27 14 87 – 09 70 27 14 47
✉️ Email : tipp.ue-lille@douane.finances.gouv.fr

Zapytaj o wycenę

Jesteśmy do Waszej dyspozycji, aby odpowiedzieć na pytania i wycenić usługę.

 • Bezpłatna wycena
 • Kontakt z ekspertem
 • Prostota i skuteczność
 • odpowiedz w ciągu 48 godzin
 • fachowe doradztwo
 • Potrzebna pilna pomoc: zadzwoń do nas
 • Spersonalizowana wycena
 • Bez ukrytych kosztów
 • rozmawiamy w 6 językach