Oddelegowanie pracowników za granicę przedstawiciel Włochy

Zarejestruj się od razu lub poczytaj o naszych usługach poniżej

Oddelegowanie kierowców do Włoch czy potrzebujesz naszego wsparcia?

22 lipca 2016 roku wszedł w życie włoski dekret nr 136/2016, którego celem jest realizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE (.15.05.2014) w kontekście delegowania pracowników. Zgodnie z dyrektywą 96/71/WE, europejskie firmy transportowe, które realizują transporty kabotażowe, mają obowiązek mianowania przedstawiciela. Ustawa nie ma zastosowania w przypadku transportów międzynarodowych oraz tranzytu.
Obowiązkiem firmy, która deleguje pracownika do Włoch do transportu kabotażowego jest dokonanie zgłoszenia. Informację należy bezwzględnie przekazać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we Włoszech w dniu poprzedzającym rozpoczęcie oddelegowania i deklarowania każdej zmiany w ciągu kolejnych pięciu dni.

Oddelegowanie kierowców do Włoch – Jak to działa ?

Umowa o reprezentowanie

Wyznacz Eurofiscalis Italy na przedstawiciela swojej firmy w kontaktach z administracją włoską.

Nieograniczona liczba pracowników

Cena za usługę jest niezmienna, niezależnie od ilości delegowanych pracowników.

Pomoc w razie kontroli drogowej

Eurofiscalis, międzynarodowa grupa, zapewnia spełnienie wszystkich wymagań władz włoskich i pomoc w realizacji stosownych procedur.

System archiwizacji dokumentów online

Po zalogowaniu na naszą platformę online jest możliwość łatwego odszukania wszystkich dokumentów, które zostały wcześniej dodane w ramach oddelegowania kierowców do Włoch

Prosty w obsłudze szybki i bezproblemowy

Aby sprostać zobowiązaniom udostępniamy klientom system online. Podpisanie z nami umowy gwarantuje, że wszystkie regulacje prawne związane z delegacją pracowników będą przestrzegane. Zapewniamy naszym klientom fachową i kompleksową obsługę.

Oddelegowanie kierowców do Włoch: sprawdź co zawierają nasze usługi.

Nasz system oferuje:

 • Umowę z przedstawicielem
 • Mianowanie przedstawiciela za granicą
 • Nieograniczoną liczbę delegowanych pracowników
 • Dostęp do aktualnych informacji
 • Wsparcie mailowe i telefoniczne w języku polskim i włoskim
 • Przekazywanie dokumentów dla służb kontrolujących
 • Wsparcie merytoryczne
 • Nieograniczoną pomoc w przypadku kontroli drogowej
 • Fachową obsługę specjalisty
 • System zarządzania dokumentami online
 • Udzielanie informacji na temat wymaganych dokumentów
 • Doradztwo

 • Promocja
  €79/miesiąc
 • Cena regularna : 89€/miesiąc
 • Nieograniczona liczba delegowanych pracowników
 • Umowę z przedstawicielem
 • Mianowanie przedstawiciela za granicą
 • Wsparcie mailowe i telefoniczne w języku polskim
 • Nieograniczona pomoc w przypadku kontroli drogowej
 • System zarządzania dokumentami online
 • Instrukcja wypełniania zgłoszenia w sprawie delegacji
 • Wsparcie merytoryczne

Czy masz pytania na temat naszych usług ?

Co następuje w momencie podpisania umowy?

W momencie podpisania z nami umowy dostaniesz dostęp do naszego portalu online. Będziesz mieć również dostęp do bazy informacji oraz będziesz mógł korzystać z naszego wsparcia, dzięki czemu w szybki sposób znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. Możesz również liczyć na pomoc naszego zespołu podczas kontroli policji, czy włoskiej inspekcji pracy. Oddelegowanie kierowców do Włoch nigdy nie było takie proste, dzięki grupie partnerskiej Eurofiscalis.

Dowiedz się więcej o grupie Eurofiscalis.

Co powinno zawierać zgłoszenie kierowcy do transportu kabotażowego we Włoszech?

Zgłoszenie kierowcy powinno zawierać następujące dane:

 • Dane firmy, która deleguje kierowcę
 • Ogólne informacje o pracownikach delegowanych (w tym ich liczba)
 • Datę rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania
 • Dokładną lokalizację wykonywanej usługi
 • Dane identyfikacyjne firmy, która przyjmuje usługę
 • Wskazanie rodzaju świadczonej usługi
 • Dane identyfikacyjne (w tym adres) przedstawiciela we Włoszech
 • Informacje ogólne na temat przedstawiciela we Włoszech
 • Numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej (jeśli takie jest wymagane, przez państwo, w którym firma delegująca ma siedzibę).
Jak długo trwa umowa?

Umowa z Eurofiscalis jest podpisana na okres 6 miesięcy. Klient ma możliwość przedłużenia umowy poprzez zalogowanie się do portalu i opłacenie kolejnego półrocznego okresu.

Jakie stawki minimalne obowiązują kierowców oddelegowanych do transportu kabotażowego?
 • 9,55 euro – Kierowcy przyporządkowani do grupy trzeciej (operatorzy samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep o dmc poniżej 80 kwintali (8t) dźwigów samojezdnych o dmc poniżej 20 t)
 • 9,78 euro – Kierowcy przyporządkowani do grupy 3S (operatorzy samochodów ciężarowych i ciągników i przyczep o dmc większej niż 80 kwintali (8t), samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 20 kwintali (2t) wyposażonych w żurawie) kierowcy zajmujący się wyjątkowo transportem; operatorzy dźwigów samojezdnych o dmc pow. 20 t
Jakie metody płatności są dostępne?

Strona jest w całości chroniona certyfikatem SSL (https://). Zapłaty można dokonać za pośrednictwem:

 • Karty kredytowej/debetowej (Visa, Master Card, American Express)
 • Paypal
 • Przelew bankowy
Oddelegowanie kierowców do Włoch: jakie kary są nakładane za nieprzestrzeganie prawa?
 • 150-500 euro za brak zgłoszenia o delegowanym pracowniku
 • 500-3000 euro za brak przechowywania wymaganej dokumentacji; grzywna nakładana jest za każdego delegowanego kierowcę
 • 2000-3000 euro za brak wyznaczonego przedstawiciela we Włoszech oraz wyznaczonej osoby uprawnionej do reprezentacji, która odpowiada za tzw. Dialog społeczny.

Grzywny nakładane w dwóch pierwszych przypadkach nie mogą być wyższe niż 150 000 euro.

Na czym polega rola przedstawiciela?

Przedstawiciel we Włoszech reprezentuje klienta oraz kontaktuje się inspekcją pracy, policją, urzędem skarbowym i celnym w przypadku kontroli. Odpowiada za przechowywanie dokumentów, które należy okazać na żądanie organów kontrolujących. Przedstawiciel przez dwa lata przechowuje takie dokumenty w języku włoskim, jak np.:

 • Umowa o pracę
 • Listy płac
 • Ewidencja czasu pracy
 • Potwierdzenia dokonanych wynagrodzeń