Zmiany podatkowesprzedaż wysyłkowa oss one stop shop

One Stop Shop sprzedaż wysyłkowa - definiowanie

System MOSS – Mini One Stop Shop zostanie przekształcony w OSS – One Stop Shop, ponieważ będzie rozszerzony o sprzedaż wysyłkową B2C. Założenia systemu zostały zdefiniowane w Dyrektywie Europejskiej nr 2017/2455, której celem jest uproszczenie procesów podatkowych dla sprzedawców e-commerce. Zgodnie z nowymi przepisami, dostawy towarów B2C powinny podlegać opodatkowaniu w miejscu przeznaczenia.

System umożliwia zgłaszanie wszystkich transakcji wysyłkowych, dokonanych w Europie w ramach jednej, skonsolidowanej deklaracji VAT, składanej w kraju, w którym sprzedawca posiada siedzibę. W efekcie przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą online do osób prywatnych, po przekroczeniu ustawowego progu w wysokości 10 tys. Euro, będą rozliczać podatek nową metodą.

Szacuje się, że straty związane ze sprzedażą wysyłkową przez Internet osiągną w 2021 roku 7 miliardów euro.

Wówczas obowiązkowa będzie rejestracja w systemie VAT-OSS (odpowiednik dzisiejszego MOSS, który w chwili obecnej służy do rozliczania dużych podmiotów, oferujących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne). Co kwartał należy złożyć deklarację podatkową wykazując wartość sprzedaży w każdym kraju Unii Europejskiej. Co ważne, stawki podatku będą tożsame z krajem odbiorcy towarów lub usług, mimo że rozliczenie podatku będzie następowało w kraju siedziby firmy.

Dzięki OSS, firmy z niektórych branż i sektorów, pod kilkoma warunkami nie będą musiały rejestrować się w każdym kraju Unii Europejskiej, w której prowadzi sprzedaż. Wymagana będzie od nich tylko jedna rejestracja w OSS oraz ewidencjonowanie sprzedaży przez okres 10 lat.

Kiedy?

W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią termin wdrożenia zmian wobec sektora sprzedaży wysyłkowej został przełożony na lipiec 2021. Ogólnoświatowe załamanie w zakresie funkcjonowania organów rządowych uniemożliwiło prace nad przygotowaniem systemów internetowych oraz procesów administracyjnych. Dlatego też Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby przesunąć wdrożenie zmian o 6 miesięcy – początkowo miały one obowiązywać od 1 stycznia 2021.

Nowe zasady pakietu związanego z e-handlem mają uprościć handel międzynarodowy, ukrócić oszustwa podatkowe oraz stworzyć możliwości uczciwej konkurencji dla firm we Wspólnocie.

Nieoficjalnie mówi się, że nawet przesunięty termin wprowadzenia zmian będzie niewystarczający i niektóre państwa zwrócą się z prośbą o kolejne przedłużenie. Do tej pory jedynie osiem państw opublikowało roboczą wersję przepisów dotyczących nowego systemu VAT-OSS. Niemcy i Holandia zgłosiły wnioski o przedłużenie terminu (gdy obowiązywał jeszcze termin 1 stycznia 2021), ponieważ nie zdążą przygotować swoich systemów do tego czasu. Luksemburg planuje uruchomić swój system do VAT-OSS w październiku 2020, ale nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

rejestracja lat czechy

Sprzedaż przez Amazon, a OSS

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż poprzez platformę Amazon również mogą skorzystać z programu One Stop Shop sprzedaż wysyłkowa. Jednak jeśli dodatkowo magazynują swój towar w magazynach Amazona poza Unią Europejską, może zaistnieć konieczność rejestracji do VAT wobec ich sprzedawców. Dotyczy to tych firm, które korzystają z ogólnoeuropejskiego programu FBA. Każdą sprzedaż lokalną z tych magazynów, jak również przesunięcie tych towarów do i z innego magazynu należy zgłosić w krajowej deklaracji VAT. Aby tego dokonać, będzie potrzebny numer VAT.

Aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami, w niektórych sytuacjach sprzedaż poprzez platformy handlową typu Amazon będzie dwuetapowa. Gdy dojdzie do sprzedaży, sprzedawca sprzeda towar na platformę handlową na zasadach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z zerową stawką VAT. Następnie platforma handlowa odsprzeda ów towar klientowi docelowemu obciążając go dodatkowo stawką VAT ustanowioną w kraju przeznaczenia.

Procedura szczególna – Import towarów spoza UE

Komisja Europejska zadecydowała, że systemem OSS zostaną objęte także małe firmy, których towary nie przekraczają w przesyłce 150 euro (z wyjątkiem towarów objętych akcyzą), a które zostały uprzednio zaimportowane z spoza Unii Europejskiej. Dotąd sprzedaż takich towarów nie była uważana jako sprzedaż wysyłkowa, a jako import towarów. Objęcie systemem OSS sprzedaży towarów importowanych z krajów trzecich będzie wymagało zgłoszenia jednym z państwu UE, nazywanym „państwem członkowskim identyfikacji”. W tymże państwie przedsiębiorca będzie składał miesięczne (a nie kwartalne jak reszta przedsiębiorstw) deklaracje VAT na temat sprzedaży na terenie UE. Terminem „państwo członkowskie konsumpcji” nazywany jest kraj docelowy, do którego trafi przesyłka.

Te firmy, które nie posiadają stałej siedziby w jednym z krajów Wspólnoty, stosujące procedurę uproszczoną, mogą skorzystać z usług tzw. Pośrednika, który to będzie odpowiedzialny za składanie w ich imieniu deklaracji VAT, uzyskanie numeru podatkowego, a także spełnianiu wszystkich obowiązków leżących na podatniku.

sprzedaż wysyłkowa numer vat

Zapłata podatku VAT

Jak wskazuje dyrektywa, podatnik korzystający z procedury szczególnej (lub jego pośrednik) „…dokonuje płatności VAT, podając odniesienie do właściwej deklaracji VAT, nie później niż w momencie upływu terminu, w którym trzeba złożyć deklarację. Płatności dokonuje się na rachunek bankowy prowadzony w euro wskazany przez państwo członkowskie identyfikacji. Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro, mogą wymagać, aby płatności były dokonywane na rachunek bankowy prowadzony w ich własnej walucie”.

Firmy brytyjskie po opuszczeniu Wspólnoty

Jeśli nie zostanie przedłużony tzw. Okres przejściowy, sprzedawcy brytyjscy staną się sprzedawcami spoza UE w momencie wprowadzenia zmian w zakresie OSS. Będą oni musieli zarejestrować się obowiązkowo w jednym z państw Wspólnoty, aby móc korzystać z systemu One Stop Shop sprzedaż wysyłkowa.

Eurofiscalis Polska, która jest częścią międzynarodowej grupy partnerskiej Eurofiscalis posiada kompetencje, aby reprezentować firmy spoza Unii Europejskiej, chcące prowadzić sprzedaż na terenie UE. Dowiedz się więcej o doświadczeniu grupy Eurofiscalis. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.