VATkoronwawirus_problemy_podatkowe_eurofiscalis_specjalista_podatkowy

Covid-19 ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Epidemia covid-19 zbiera żniwa nie tylko w postaci życia lub zdrowia ludzi. Przynosi ogromne straty w każdym sektorze gospodarki.  Cierpią na tym zarówno duże przedsiębiorstwa, które musiały zatrzymać produkcję i handel, jak również małe i mikroprzedsiębiorstwa. Wirus spowodował, że zabrakło funduszy na wypłaty, spłatę kredytów i innych zobowiązań. Zabrał możliwość prowadzenia działalności.

W odpowiedzi na obecne problemy, Ministerstwo Finansów zaproponowało swój wkład w tzw. Tarczę antykryzysową rządu. Propozycje zmian dotyczą następujących działów finansowych:

 • PITOdroczenie zapłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień do 01.06.2020
 • CITOdroczenie zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres: 03.2020 – 05.2020 włącznie, do 20.07.2020 (ulga dotyczy tych firm, których przychody zmniejszyły się o 50% względem analogicznego okresu w 2019 lub firm które nie miały w ubiegłym roku przychodów, ale w związku z epidemią ponoszą negatywne skutki ekonomiczne swojej działalności).Ponadto, organizacje pozarządowe będą miały przedłużony termin złożenia deklaracji CIT-8.

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze spłatą należności podatkowych mogą złożyć wniosek o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

 • PIT i CIT:
  Likwidacja obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych tych kwot, które nie zostały uiszczone w ustawowym terminie (ulga dotyczy tych firm, których przychody zmniejszyły się o 50% względem analogicznego okresu w 2019 lub firm które nie miały w ubiegłym roku przychodów, ale w związku z epidemią ponoszą negatywne skutki ekonomiczne swojej działalności).
  Możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 r. z dochodami w 2019(korektę deklaracji za 2019 rok mogą złożyć te firmy, które odnotowały spadek przychodów w 2020 r w stosunku do 2019 roku). Odliczenie dotyczy straty do 5 mln złotych, pozostała część na dotychczasowych zasadach.
  Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek za okres 05.2020 – 12.2020 (zaliczki miesięczne będą obliczane na podstawie faktycznych dochodów).
 • VAT Odroczenie składania deklaracji JPK_VDEK do 01.07.2020 (deklaracja miała obowiązywać duże przedsiębiorstwa od 01.04.2020).

Na portalu Głos Podatnika przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje własne propozycje zmian.

Ponadto, Ministerstwo Finansów zaproponowało takie udogodnienia, jak:

 • Możliwość wprowadzenia przez Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości
 • Możliwość czasowego zawieszenia postępowań prowadzonych przez KAS wobec przedsiębiorstw (kontrole i postępowania podatkowe, kontrole celno-podatkowe)
 • Możliwość wstrzymania egzekucji należności
 • Odroczenie zgłoszeń do CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) do 01.07.2020.
 • Rezygnację na czas trwania stanu epidemii z opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków i zaległości)

BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów (do 80%) w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Covid-19 ulgi podatkowe dla przedsiębiorców
Potrzebujesz wsparcia specjalistów podatkowych? Szukasz przedstawiciela podatkowego w jednym z krajów europejskich? Przekroczyłeś progi podatkowe i musisz zarejestrować się do VAT za granicą? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Eksperci Eurofiscalis są do Twojej dyspozycji.