Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

lexique commerce international
Vårt verktøy

Sjekk et internt MVA-nummer: Eurofiscalis-verktøyet kobles til VIES-databasen

Vil du vite hvordan du sjekker om  MVA-nummer ditt er gyldig i EU? Da har du kommet på rett sted! Vi tilbyr deg et raskt og enkelt verifiseringsverktøy for å validere et mva-nummer i en av de 27 EU-medlemsstatene og i Nord-Irland. Vi informerer deg også om hva man bør gjøre vis nummeret er ugyldig.

For å bekrefte gyldigheten av MVA-nummeret til en kunde eller leverandør, kan ingenting være enklere: velg landet der det er registrert og skriv inn MVA-nummeret som skal valideres.

Kontroller gyldigheten av et MVA-nummer i EU

Le numéro de TVA intracommunautaire est Valide Invalide

Validation du numéro de TVA par le VIES :
Etat membre :
Numéro de TVA :
Nom de l'entreprise :
Adresse :

Se tabellen vår litt lenger ned på denne siden for å sjekke at strukturen til MVA-nummeret samsvarer med formatet som gjelder i ditt land. Rapporter det deretter til din klient eller en leverandør, et ugyldig resultat betyr ikke nødvendigvis at partneren din er i ond tro. Det skal bemerkes at MVA-registreringssystemene varierer fra land til land: Det er mulig at selskapet har et MVA-nummer i landet sitt, men at det ikke er aktivert for virksomheter innenfor EU, eller ganske enkelt at det ennå ikke er integrert inn i databasene som brukes av VIES-systemet (VAT Information Exchange System). Hvis selskapet bekrefter sin MVA-identifikasjon, men nummeret er ugyldig, må du be om bevis før du fakturerer HT og avgir erklæringene dine (DEB, DES, Intrastats): be dem deretter henvende seg til skattemyndighetene fra landet deres.

Hva brukes VIES-systemet til?

Vårt verifiseringsverktøy for MVA-nummer bruker de samme databasene som VIES-systemet. Hva handler det om ? VIES er en søkemotor satt opp av EU-kommisjonen. Den kontrollerer gyldigheten av MVA-numre i eu ved å trekke fra databasene til de 27 EU-landene og Nord-Irland. Hver medlemsstat lister opp selskapene som er identifisert for merverdiavgift i sitt land, spesielt for handel med varer og tjenester innenfor EU. VIES-verktøyet gjør det mulig å koble sammen disse nasjonale databasene: det er et unikt verktøy som gjør det mulig å verifisere MVA-numre innenfor fellesskapet registrert i 28 land (EU og Nord-Irland).

Hva er et internt MVA-nummer?

Dette er et individuelt identifikasjonsnummer som tildeles alle europeiske selskaper som må betale mva.: alle avgiftspliktige selskaper i EU har et mva-nummer for handel innenfor EU. Det tildeles av de nasjonale skattemyndighetene (SIE i Frankrike) når selskapet er registrert eller i henhold til dets aktiviteter.

Det interne mva-nummeret er derfor individuelt, per selskap og per land. Hvert subjekt er identifisert med merverdiavgift i sitt land, men han kan også ha momsnummer i andre medlemsland avhengig av operasjonene han utfører.

Mva-representant: stjernen i MVA innen-eu

Eurofiscalis tar seg av dine MVA-registreringer og -erklæringer i alle land i EU.

Hvordan er strukturen til MVA-numre innenfor EU?

Strukturen på MVA-numre i fellesskapet er forskjellig avhengig av land. Før du bruker vårt valideringsverktøy, kan du først sjekke at kundens MVA-nummer samsvarer med formatet som er gjeldende i medlemsstaten som di tilhører.

Struktur for MVA-numre i de 27 medlemslandene

Composition numéro tva ic
numéro tva intra

 

Medlemsland

Landskode 

MVA-NUMMER STRUKTUR

 

DE 

9 tall 

Østerikee 

AT 

Bokstaven U + 8 sifre

Belgia 

BE 

Tallet 0 + 9 sifre

Bulgaria

BG 

 9 eller 10 tall

Kypros

CY 

8 tall + Bokstaven L

Kroatia

HR 

11 sifre 

Danmark 

DK 

8 sifre

Spania

ES 

9 tegn

(1. eller siste tegne kan være en bokstav: format ES X9999999X)

Estland

EE 

9 sifre

Finland 

FI 

8 sifre 

Frankrike

FR 

2 chiffres (clé informatique) + 9 chiffres (SIREN) 

Hellas

EL 

9 tall 

Ungarn

HU 

8 tall 

Irland

IE 

9 tegn

(1. eller siste kan være en bokstav: format ES X9999999X)

Italie 

IT 

11 tall 

Latvia

LV 

11 tall

Litauen 

LT 

9 eller 12 tall 

Luxemburg 

LU 

8 tall 

Malta

MT 

8 tall 

Nederland

NL 

11 tall + bokstaven B 

Polen

PL 

10 tall 

Portugal 

PT 

9 tall 

Tsjekkia

CZ 

8, 9 eller 10 tall 

Romania

RO 

2 eller 10 tall 

Slovakia

SK 

10 tall

Slovenia

SI 

8 tall 

Sverige

SE 

12 tall

 

Leter du etter MVA-nummeret til et fransk selskap?

Du kan finne den fra SIREN eller SIRET-nummeret ved å bruke kalkulatoren vår.

Strukturen for MVA-numre i eu for Nord-Irland

En av dine kunder eller leverandører er i Nord-Irland og har gitt deg et MVA-nummer som begynner med «XI»? Merk at til tross for at de har gått ut av EU, er irske selskaper forsatt underlagt MVA-systemet innen EU for varer. Når de handler varer med selskaper etablert i EU, mottar de et spesifikt MVA-nummer for bruk i eu som starter med den nye landskoden «XI» opprettet med Brexit. Når du selger varer til en kunde i Nord-Irland, må kunden derfor sende deg et MVA-nummer som respekterer følgende struktur:

Landskode «XI» + 9 sifre

Vårt verktøy lar deg sjekke gyldigheten til disse MVA-numrene XI

 

Hva brukes et eurpeisk MVA-nummer til?

 

MVA-nummeret ditt må stå på fakturaene dine, på momsdeklarasjonene dine samt på erklæringene om bytte av varer eller tjenester med andre EU-medlemsstater. MVA-identifikasjon er faktisk obligatorisk for alle transaksjoner innenfor fellesskapet som du utfører.

Hvorfor dette kravet? Som en del av dine leveranser innen fellesskap i B2B, må du utstede en faktura eksklusiv MVA: MVA er selvlikvidert av kunden din i hans land. For å kunne fakturere fritatt for mva, må du respektere de tre betingelsene som er definert av Quick Fixes 2020 : 

Hvis kunden din ikke har sendt deg MVA-nummeret sitt, eller hvis det er ugyldig, kan du ikke fakturere eksklusiv-mva: Du må utstede en faktura inkludert MVA med mva satsene i landet der selskapet ditt er etablert.

Denne mva-regelen krever at leverandøren har et mva-nummer i avreiselandet, og kunden i leveringslandet for varene. Hvis du sender varer fra et annet medlemsland, må du identifisere deg for merverdiavgift i det landet. Dette er også tilfellet hvis du foretar lokale salg, lageroverføringer eller importerer til et annet EU-land.

Generelt må du ha et europeisk mva-nummer i alle medlemsstatene der du er momspliktig og hvor du er underlagt deklarasjonsplikt (lokale mva-erklæringer og Intrastats).

Hvordan få et MVA-nummer i en annen medlemsstat?

man kan søke om et europeisk mva nummer ved og henvende seg til di lokale myndighetene som bedriften din er etablert i. Poresedyrene varier fra land til land. Det er også mulig og sette ut dette arbeidet til en mva-representant. som vil sørge for at selskapet ditt overholder alle mva-forpliktelsene dine. 

Ser du etter en mva-representant eller skatteagent?

Vårt team tilbyr deg et gratis, uforpliktende møte for å analysere behovene dine

Sannsynligvis det beste regnskapsfirmaet innen internasjonal handel

Et regnskapsfirma som kan sitt fag. Trenger du et firma som lytter til deg?

eurofiscalis international