Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Tysk momsgjenvinning

Hvordan kan man kreve tilbake tysk-moms for utenlandske selskaper

Har du betalt mva i Tyskland? Er du et utenlandsk selskap? Ønsker du å få tilbake din tyske-merverdiavgift? Da er du på rett sted. På denne siden forklarer vi hvordan du kan kreve tilbake din tyske-mva.

représentation fiscale

Hvordan kreve tilbake tysk-moms for utenlandske selskaper

Mva-gjenvinningstjeneste i Tyskland: Har du pådratt deg merverdiavgift i Tyskland? Er du i et utenlandsk selskap? Ønsker du å få tilbake din tyske merverdiavgift? Da er du på rett sted. På denne siden forklarer vi hvordan du kan kreve tilbake din tyske-mva

Dine problemer
Våre løsninger
Récupération de la TVA en Allemagne
En mva-representant kan få tilbake din tyske merverdiavgift

Eurofiscalis tar seg av de nødvendige trinnene for refusjon av mva i Tyskland.

déclaration tva

Hvordan kreve tilbake moms i Tyskland?

Dersom du må betale merverdiavgift på næringsvirksomhet utført i et annet EU-land enn det du er etablert i, kan du på visse vilkår få den refundert av administrasjonen i dette landet. På denne siden lister vi opp alle elementene du trenger for å få tilbake tysk moms.

For å sende inn et krav om tilbakebetaling av mva., må du først sørge for at du er momspliktig i landet ditt. Kun momspliktige operatører kan sende inn en refusjonsforespørsel.

Hvem er momspliktig?

Et avgiftspliktig selskap er et selskap som vanligvis utfører økonomiske operasjoner uavhengig, enten det er salg, tjenester eller til og med utleie. For å finne ut om et selskap er momspliktig, må du be om MVA-nummeret og sjekke gyldigheten i VIES-databasen til EU-kommisjonen.

Generelt er ikke foreninger, enkeltpersoner, lokale myndigheter, rådhus osv. momspliktige.

Tysk intern merverdiavgiftsrefusjon: Hva kan gjenvinnes?

Det andre trinnet er å gruppere utgiftene som påløper i Tyskland og sjekke om de gir fradrag.

Operajsoner
Fradrag
Konferanser og seminarer
Ja
Diesel
Ja
Bensin
Ja
Hotell og overnatting
Ja
Utleie av stand
Ja
Bilutleie
Ja
Restaurering
Ja
Transport
Ja

Krav for å sende inn et krav om tilbakebetaling av moms i Tyskland

Krav om tilbakebetaling av tysk merverdiavgift må sendes via den elektroniske portalen som er opprettet av staten du er etablert i, i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2008/9/EF av 12. februar 2008. Krav om refusjon må sendes inn senest i september 30 i kalenderåret etter nedbetalingsperioden. Refusjonsforespørsler må gjelde et minimumsbeløp for mva på:

 directive 2008/9/CE du 12 février 2008.Refusjonsforespørsel må sendes inn senest 30. september i kalenderåret etter refusjonsperioden. Refusjonsforespørsler må gjelde et minimumsbeløp for mva på:

Elektroniske kopier av de originale fakturaene eller importdokumentene må sendes for fakturaer som gjelder et beløp som eksklusiv merverdiavgift eller overstiger €1 000 eller €250 når det gjelder drivstoffutgifter.

tva et eori gb
Har du tysk moms du burde få tilbake?

Teamene våre tar vare på deg. Ingen flere administrative og tidkrevende oppgaver, våre tyske mva-stjerner vil assistere deg.

déclaration tva

Frist for å sende inn forespørselen om tilbakebetaling av merverdiavgift innen EU?

Etter innlevering av søknaden om tilbakebetaling av mva på statens elektroniske portal, har tyske myndigheter en frist på 4 måneder til å behandle søknaden din. Dersom administrasjonen ønsker mer informasjon om aktiviteten din, kan denne perioden forlenges inntil 8 måneder. Når filen er godkjent, skjer betalingen innen 10 virkedager. Dersom forespørselen din blir avslått, har du 4 måneder på deg til å klage på vedtaket til forvaltningsdomstolene.

Hvis du ønsker det, kan du bli representert av en agent etter eget valg. Sistnevnte tar seg av hele eller deler av formalitetene som skal gjennomføres. Eurofiscalis er et firma som spesialiserer seg på merverdiavgift innen EU og tilbyr sin tjeneste for å din mva-representant. Ved å ringe firmaet vårt kan du forenkle prosedyrene dine og maksimere sjansene dine for å få tilbake mva. For mer informasjon om våre tjenester, ikke nøl med å kontakte teamet vårt og be om et gratis tilbud.

Gjensidighetsregelen for merverdiavgift

En EU-fordringshaver kan kreve merverdiavgift fra alle andre EU-medlemsstater og få den tilbake i samsvar med medlemsstatens lokale lov om tilbakebetaling av merverdiavgift.

For ikke-EU-fordringshavere og/eller refusjoner fra ikke-EU-land, vil enkelte land kun gi en mva-refusjon hvis landet der virksomheten din er registrert tilbyr lignende vilkår for mva-refusjon; dette kalles gjensidighetsregelen.

Tyskland anvender dette gjensidighetsprinsippet, som betyr at tyske myndigheter gir momsrefusjon til selskaper registrert i følgende land:

Har dere Tysk moms skal refunderes?

Teamet vårt tar vare på deg. Ingen flere administrative og tidkrevende oppgaver, våre tyske-mva stjerner vil assistere dere.

Hvorfor velge Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på mva-representasjon. Lokale forretningseksperter (autoriserte regnskapsførere, regnskapsførere, skatteeksperter, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. Samfunnsintern beskatning er en nøkkelfaktor for din suksess i internasjonal utvikling, og det er grunnen til at vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av dine skatteforpliktelser

Analyse av dine flyter og overholdelse av MVA, DEB, fakturaer, toll

Momsregistrering

Utarbeidelse og arkivering av registreringsfilen din

Får ditt lokale nummer

Få ditt lokale nummer og EORI-nummer

enregistrement à TVA
Bokføring

Forenklet kunde-/leverandørbokføring (FEC)

Innlevering av dine erklæringer

Innsending av dine periodiske MVA og DEB-erklæringer

Samtaler med myndighetene

Korrespondanse med de franske myndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Bruk firmaet vårt til å administrere mva-forpliktelsene dine i Tyskland

Bruk vår tjeneste å outsource administrasjonen av dine tyske mva-deklarasjoner