Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

déclaration de tva
Definisjon

Hvorfor bruke en skatterepresentant?

Trenger du en mva-representant?

Gjør en avtale med våre moms og tolleksperter.

Gratis og uforpliktende i 15 minutter.

En MVA-representant er ansvarlig for å representere et utenlandsk selskap hos skattemyndighetene i en av EUs medlemsstater. Dens rolle er å registrere det utenlandske selskapet for merverdiavgift og sende inn selskapets MVA-oppgaver på selskapets vegne. MVA-representanten forveksles ofte med en skatteagent: Hvis rollen deres forblir den samme, er det imidlertid nødvendig å skille de to. 

MVA-representant og skatteagent: Hva er forskjellen?

Når selskapet som er representert er etablert utenfor EU, bruker det en MVA-representant. På en annen side kan et selskap etablert i en medlemsstat som ønsker å registrere seg for merverdiavgift i et land i EU gå gjennom en skatteagent.

 

Hvorfor skille de to? Det er obligatorisk for ikke-EU-selskaper å bruke en mva-representant, i motsetning til europeiske selskaper som ikke har denne forpliktelsen. Et selskap etablert i EU kan faktisk oppfordre et firma til å sette ut forvaltningen av sine skatteforpliktelser, men dette er ikke obligatorisk, og det vil her være et spørsmål om en skatteagent. Disse to begrepene er veldig ofte assosiert, og det er derfor vi ofte snakker om representant og ikke om agent.

Enten det er en agent eller en MVA-representant, forblir deres rolle den samme: Å ta ansvar for alle skatte og rapporterings forpliktelsene til det utenlandske selskapet.

MVA-representasjonstjenester

Hvis ditt utenlandske selskap utfører avgiftspliktige transaksjoner i Europa, eller hvis du er i et fransk selskap som utfører transaksjoner som skal betale merverdiavgift i et annet EU-land, tilbyr Eurofiscalis deg disse tjenestene som agent og MVA-representant.

For å fastslå dine behov analyserer Eurofiscalis først bedriftens vare og kontant-flyter og forpliktelser. Da  gjennomfører vi en dybdeundersøkelse om:

Vi ser også på om det er spesialarbeid, trekantoperasjoner, eller til og med ugjennomsiktige eller gjennomsiktige kommisjonærer. Alt ligger på bordet for å få en mest mulig presis kartlegging av selskapet og for å fastsette dets rapporterings og skatteforpliktelser.

Når denne undersøkelsen er utført, registrerer vi selskapet for merverdiavgift i den aktuelle medlemsstaten, i Frankrike eller i et annet EU-land, deretter administrerer vi alle rapporterings- og skatteforpliktelser i dets navn: momserklæringer, Intrastater, europeiske tjenesteerklæringer, etc.

Enten du er et norskt eller utenlandsk selskap, støtter vårt internasjonale skattefirma som spesialiserer seg på MVA-representasjon deg i din internasjonale utvikling.

Finn ut mer om våre MVA-representasjonstjenester
Kan dette være intressant?

Finsk MVA

Finsk MVA Om ikke lang tid vil det være noen endringer for finsk moms. Vi gir deg informasjonen du trenger allerede nå slik at du

MVA på sanitetsprodukter

MVA på sanitetsprodukter Den internasjonale kvinnedagen feires den 8.mars hvert år for å hedre kvinner og deres prestasjoner gjennom historien og på tvers av nasjoner.