Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

MVA-representasjon i Luxembourg

Mva-registrering og innlevering av mva-deklarasjoner for utenlandske selskaper
Introduksjon

Vil du bruke en mva-representant (eller skatteagent) i Luxembourg? Vil du vite alt du trenger å vite om mva-representasjon i Luxembourg? Forstår du hva en mva-representant kan gjøre for deg i Luxembourg? Vet du hvordan du registrerer deg i Luxembourg ved hjelp av en mva-representant? På denne siden forklarer vi tydelig hva en mva-representant er, hvilke fordeler det gir, og hvordan du registrerer deg for Luxembourgsk MVA via en mva-representant!

Innholdsfortegnelse

Hva er en mva-representant ?

Utenlandske selskaper i Luxembourg som utfører merverdiavgiftspliktige transaksjoner i Luxembourg, må registrere seg for merverdiavgift i Luxembourg hos Administration de l’Enregistrement des Domaines et de la TVA (AED).

I Luxembourg er det ikke obligatorisk å utnevne en mva-representant for å sikre mva-forpliktelsene dine. Det anbefales imidlertid på det sterkeste at ethvert avgiftspliktig selskap som ikke er etablert i Luxembourg, tar kontakt med en mva-representant for å sikre alle dine mva-erklæringer og for å sikre oppfølging med de luxembourgske skattemyndighetene.

MVA-representant

Dans hvilke saker trenger du å ansette en mva-representant i Luxembourg?

Selskaper etablert utenfor EU eller EØS  som vil gjøre følgende virksomhet på Luxembourgs territorium, må utnevne en mva-representant :

Kjøp
Salg
arrangementer

Hvilke fordeler får man ved å ha mva-representasjon i Luxembourg?

Du kan konsentrere deg fullt ut om virksomheten din ved å gi Eurofiscalis mandat til å behandle din mva. Vi tar oss av all skriftlig og muntlig kommunikasjon samt alle administrative prosedyrer med mva-myndighetene i Luxembourg.

Nedenfor er fordelene med denne tjenesten:

Flere tjenesterEurofiscalis gjør

Hvordan registrere Ved bruk av mva-representant i Luxembourg

For å registrere seg for Luxembourg MVA, må ikke-etablerte utenlandske selskaper først fremlegge bevis på aktivitet i Luxembourg, som krever identifikasjon. For Administrasjonen for Registrering av Eiendom og MVA (AED) tildeler en aktør et luxembourgsk mva-identifikasjonsnummer, må vedkommende gi uomtvistelig bevis for at de i nær fremtid vil utføre transaksjoner som krever et identifikasjonsnummer. Uten bevis på aktivitet kan det utenlandske avgiftspliktige selskapet som ikke har et fast driftssted i Luxembourg ikke tildeles et mva-nummer.

Beviset kan for eksempel fremlegges ved hjelp av en kontrakt eller en bestillingsbekreftelse, en leiekontrakt for et lager i tilfelle av et distribusjonssenter, et importdokument, et transportdokument, en faktura, eller et bevis for fusjon eller overtakelse av virksomhet.

Mva-myndighetene i Luxembourg krever også fremvisning av følgende dokumenter:

Siden 1. januar 2022

Administrasjonen krever en autorisert oversettelse av minst ett av følgende dokumenter:
Utdrag fra handelsregisteret
Stiftelsesdokument (vedtekter)

Tildelingen av det luxembourgske MVA-nummeret tar omtrent 1 til 2 måneder, forutsatt at den innsendte søknaden oppfyller alle krav. Innsending av registreringsdokumentene kan gjøres elektronisk.

Direkte MVA-registrering i Luxembourg er gratis og innebærer ikke noen form for skattefrimerker eller andre administrative gebyrer fra myndighetene.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av rapporteringsforpliktelsene dine i Europa

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

Mva-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde/ leverandørregnskap (FEC)

Mva-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss