Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Om ikke lang tid vil det være noen endringer for finsk moms. Vi gir deg informasjonen du trenger allerede nå slik at du går det nye året i møte godt forberedt! 

Innhold

Endringer i finsk MVA

Endringene for MVA i Finland vil tre i kraft 1. September 2024.

 

Den finske regjeringen har besluttet å øke den generelle merverdiavgiften med 1,5% i rammekrisen våren 2024. Finlands nye generelle merverdiavgift vil derfor bli 25,5%

 

De reduserte merverdiavgiftssatsene vil ikke bli endret. Disse forblir derfor på de tidligere nivåene på 10% og 14%. Imidlertid har regjeringsprogrammet allerede skissert at den 10 prosent merverdiavgiftssatsen vil økes til 14 prosent, for eksempel for bøker, medisiner og trenings­tjenester. 

 

I tillegg vil søtsaker flyttes fra den reduserte mat­satsen til den generelle 25,5% satsen.  

Kommentar fra vår MVA-ekspert Linda:

"Dette er en interessant utvikling for å stimulere/endre konsum-vaner i landet som muligens vil ha ettervirkninger på folkehelsen og sunnere valg i hverdagen.”
Linda Eikelenboom
MVA-ekspert

Oversikt over finsk MVA

Finland har siden 2013 opprettholdt en standard MVA-sats på 24%, noe som gjør den til den femte høyeste blant EUs medlemsstater.

I tillegg har Finland to reduserte satser på 10% og 14% for spesifikke varer og tjenester.

Visse varer, som eksportleveranser, nyter godt av en MVA-sats på 0%, hvor ingen skatt ilegges ved selve salget, men selgere kan kreve tilbake MVA på innkjøp av produksjonsinnsatser 

Finland har i dag en standard mva-sats på 24%. Dette gjelder de fleste varer og tjenester. 

Finland har også en ytterligere sats på 14% som gjelder for matvarer og restaurant- og serveringstjenester.  

Finlands reduserte sats ligger i dag på 10%. Dette gjelder innenfor:

 1. Bøker 
 2. Aviser og tidsskrifter 
 3. Elektroniske bøker, aviser og tidsskrifter  
 4. Medisiner 
 5. Sports- og trenings­tjenester 
 6. Passasjertransport 
 7. Overnattings­tjenester 
 8. TV- og kringkastingsavgifter 
 9. Kulturelle og underholdningsarrangementer 
 10. Salg av kunstverk av kunstneren og all import av kunstverk 
 11. Opphavsrett mottatt av opphavsrett­organisasjoner 
 12. Honorarer for offentlig fremføring 
Registrere deg for finsk MVA?

Snakk med en av våre eksperter!

Registrering for finsk MVA

Et selskap som selger varer eller tjenester som en del av virksomheten, er vanligvis pliktig til å betale MVA og må registreres i MVA-registeret. I noen tilfeller, for eksempel hvis selskapets omsetning er liten, er MVA-registrering frivillig.

 

I tillegg er noen operasjoner fritatt for MVA. Et selskap som utfører MVA-fritatte operasjoner kan ikke registreres i MVA-registeret. 

Du kan registrere deg for MVA så snart du begynner å gjøre innkjøp for formålene med dine MVA-pliktige operasjoner. Hvis du registrerer deg frivillig, kan du gjøre det samtidig som du starter virksomheten din, eller senere. 

MVA-refusjon i Finland

Som skattepliktig med MVA-pliktige operasjoner har du muligheten til å trekke fra MVAen som er inkludert i varer og tjenester du kjøper fra andre. For å kunne gjøre dette, må kjøpet være relatert til din virksomhetsdrift som er underlagt MVA-plikt. 

Dersom du også bruker de innkjøpte varene eller tjenestene til andre formål, vil din rett til fradrag være begrenset til den delen som brukes til MVA-formål. Det er imidlertid viktig at fradraget ikke er underlagt andre begrensninger som er fastsatt i MVA-loven.

For eksempel kan du ikke trekke fra MVAen hvis en selvstendig næringsdrivende eller ansatte i selskapet bruker varene og tjenestene til private formål eller til en aktivitet i selskapet hvor MVA ikke kan fradras. 

Eksempel

La oss si at en person driver et cateringfirma som tilbyr både MVA-pliktige tjenester, som levering av mat til bedriftsarrangementer, og MVA-fritatte tjenester, som frivillig servering i veldedige arrangementer. Personen bestemmer seg for å kjøpe en ny datamaskin for å administrere virksomheten sin. Datamaskinen vil bli brukt både til administrasjon av MVA-pliktige og MVA-fritatte aktiviteter, samt til personlig bruk. Personen kan da bare kreve fradrag for MVA på datamaskinen i den grad den brukes til MVA-pliktige aktiviteter. Ved å holde nøyaktig oversikt over bruken av datamaskinen, for eksempel gjennom en logg, kan personen dokumentere hvor mye av bruken som er relatert til MVA-pliktige aktiviteter og dermed hvor mye MVA-fradrag de er berettiget til

Våre tjenester
MVA ekspertise

Våre tjenester for moms, avgifter og andre indirekte skatter:

Ta en uforpliktende prat med en av våre eksperter!

La oss gjøre det vi kan best, så kan du fokusere på det du kan best.