Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Innlevering av årlige erklæringer i Luxembourg for et utenlandsk selskap

Årlig mva erklæring i Luxembourg

Ønsker du å forstå prosessen rundt innsending av årlig mva-erklæring i Luxembourg? Da har du kommet til rett sted! På denne siden klargjør vi prosessen for å fylle ut en årlig mva-erklæring i Luxembourg, inkludert når og hvordan du skal sende den inn. Vi vil også guide deg gjennom dine rapporteringsforpliktelser, samt vurdere om det er behov for å engasjere en mva-representant eller skatteagent i Luxembourg!
représentation fiscale

Trenger du å sende inn en årlig mva erklæring i Luxembourg?

Trenger du å sende inn en årlig mva-erklæring i Luxembourg? Vi har løsningen som kan assistere deg i å møte dine mva-forpliktelser.

Dine problemer
Våre løsninger
vat sprzedaż wysyłkowa
déclaration tva

Hva er en årlig mva erklæring i Luxembourg?

Den årlige erklæringen i Luxembourg er, i likhet med Luxembourgs merverdiavgiftserklæring, en skatteerklæring som er beregnet på å informere mva myndighetene i Luxembourg om dine skattepliktige aktiviteter på Luxembourgs territorium i løpet av et skatteår.

Det er obligatorisk for enhver innehaver av et aktivt Luxembourg mva-nummer.

I Luxembourg finnes det to typer årlige erklæringer, som skal leveres inn i henhold til din rapporteringsfrekvens.

Den klassiske årlige erklæringen

Hvis du er i en årlig rapporteringsfrekvens (årlig omsetning < €120 000), vil denne MVA-erklæringen være den eneste som skal sendes inn for regnskapsåret.

Den årlige oppsummeringsoppgaven

Hvis du er på kvartalsvis rapporteringsfrekvens (årlig omsetning > 120 000€, men < 620 000€) eller på månedlig rapporteringsrytme (årlig omsetning > 620 000€), så vil formålet med denne MVA-erklæringen være å oppsummere alle beløpene som er rapportert i dine periodiske MVA-erklæringer levert i løpet av samme skatteår.

Hvordan fylle ut en årlig mva-erklæring i Luxembourg?

For å fullføre dine årlige erklæring i Luxembourg, må du rapportere alle avgiftspliktige transaksjoner i Luxembourg som ditt Luxembourg mva nummer er brukt på.

Ved innlevering av en summarisk årsoppgave skal den angi identisk beløp som er rapportert i alle merverdiavgiftsoppgaver som er inngitt i løpet av året.

I tilfelle bedriften din ikke har utført noen avgiftspliktig transaksjon i Luxembourg i løpet av et regnskapsår, er det imidlertid viktig å sende inn en årlig mva-erklæring på null til den luxembourgske merverdiavgiftsadministrasjonen.

tva et eori gb
tax agent

Når og hvordan sende inn en årlig mva erklæring i Luxembourg?

Når bør jeg sende inn min årlige mva erklæring i Luxembourg?

Ved innlevering av klassisk årserklæring (årlig deklarasjonstakst) skal denne innleveres senest 1. mars n+1.

For eksempel må den klassiske årserklæringen for 2021 sendes inn senest 1. mars 2022.

Ved innlevering av summarisk årserklæring (kvartals- eller månedsrapporteringsrytme) skal denne innleveres senest 1. mai n+1.

For eksempel må den sammenfattende årlige erklæringen for 2021 sendes inn senest 1. mai 2022.

Hvordan sender jeg inn min årlige mva erklæring i Luxembourg?

MVA-meldingen i Luxembourg må sendes elektronisk via eCDF-portalen.

Hvis du ikke får tilgang til denne portalen, kan Eurofiscalis hjelpe deg og sende inn din Luxembourg MVA-melding ved å opptre som mva-representant på vegne av din bedrift.

Hvorfor ringe på Eurofiscalis å være din mva-representant?

Eurofiscalis er et internasjonalt selskap som spesialiserer seg på mva-representasjon. Selskapets lokale forretningseksperter (autoriserte regnskapsførere, regnskapsførere, skatteeksperter, etc.), som ofte snakker 3 språk, håndterer dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. Internt beskatning er en nøkkelfaktor for suksessen til din internasjonale utvikling, og det er grunnen til at Eurofiscalis jobber for å etablere et langsiktig tillitsforhold.

 
Analyse av dine mva-forpliktelser

Analyse av dine flyter og overholdelse av MVA, DEB, fakturaer, toll

mva-registrering

Utarbeidelse og arkivering av registreringsfilen din

Får ditt lokale nummer

Få ditt lokale nummer og EORI-nummer

enregistrement à TVA
Bokføring

Forenklet kunde-/leverandørregnskap (FEC)

Innlevering av dine erklæringer

Innsending av dine periodiske MVA- og DEB-erklæringer

Samtaler med myndighetene

Enesamtaler med de franske administrasjonene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Faites appel à notre cabinet pour gérer vos obligations TVA au Luxembourg

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av mva-deklarasjonene dine i Luxembourg