Specialista na unijní DPH

Třetí země

V kontextu mezinárodního obchodu a politiky se termín „třetí země“ používá k označení země, která není členem konkrétního obchodního bloku, mezinárodní organizace nebo jiného formálního sdružení zemí. V obecném slova smyslu zahrnuje „třetí země“ všechny země mimo dvě specifikované země či skupiny zemí v daném kontextu.

V Evropské unii: Když se v EU hovoří o „třetích zemích“, obvykle tím myslí země mimo EU. Například, pokud nějaký výrobek pochází z třetí země, znamená to, že byl vyroben mimo členské státy EU.

V obchodních dohodách: Při vyjednávání obchodních dohod může být termín „třetí země“ použit k označení země, která není součástí dané dohody. Například ve dvojstranné obchodní dohodě mezi dvěma zeměmi by „třetí země“ znamenala jakoukoli jinou zemi mimo tyto dvě.

V mezinárodní politice: V diplomacii může být termín „třetí země“ použit k označení země, která se neúčastní konkrétního politického nebo vojenského spojenectví mezi dvěma nebo více zeměmi.

Význam a důsledky

Označení „třetí země“ může mít v různých kontextech různé důsledky. V oblasti obchodu může znamenat, že na zboží z třetích zemí se mohou vztahovat odlišné celní sazby než na zboží z členských zemí daného obchodního bloku. V diplomacii může označení „třetí země“ signalizovat neutralitu nebo nezávislost vůči konkrétnímu mezinárodnímu sporu nebo alianci.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams