Zastoupení zahraničních firem v ČR

Registrace k DPH
You are here:

Registrace DPH a Česko

Zajímá vás téma registrace DPH a Česko ? zahraničním firmám může během podnikatelské činnosti vzniknout povinnost podat přihlášku jako plátce DPH v tuzemsku. Nejčastějším případem může být poskytnutí služby nebo dodání zboží osobám nepovinným k dani, v případě zásilkového prodeje je to po dosažení obratu CZK 1 140 000. Aktuálně se zvyšuje počet prodejců přes platformu Amazon, jejichž zboží je skladováno a následně  zasíláno ze skladů na území České republiky.

ZeměČeská republika
Kód ISOCZ
DIČ DPHCZ + 8,9 nebo 10 číslic
Práh pro povinnou registraci při zásilkovém prodeji1,140,000 CZK
Zdaňovací obdobíměsíční - čtvrtletní
Lhůta pro přidělení DIČA3 až 4 týdny
Práh vykazování hlášení Intrastat12 000 000 CZK ve směru přijetí zboží, 12 000 000 CZK ve směru odeslání zboží
Základní sazba DPH21 %
Snížená sazba DPH15 %, 10 %
Členský stát EUOd roku 2004

Údaje platné k 01/05/2020

Registrace DPH a Česko - jak na to ?

Zahraniční osoby povinné k dani podávají  přihlášku k DPH elektronicky na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj v Ostravě. Kromě  přihlášky je potřeba finančnímu úřadu originálem doručit :

 • Výpis obchodního rejstříku
 • Potvrzení o registraci k DPH nebo obdobné dani v zemi sídla
 • Prokázání zdanitelného plnění u zpětných registrací
 • Bankovní údaje

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Daňové přiznání se u nově vzniklých plátců podává měsíčně. Po prvém roce plátcovství je možné, pokud obrat předchozího roku nepřekročil CZK 10 000 000, provést změnu zdaňovacího období na kalendářní čtvrtletí.

 

Přiznání k dani z přidané hodnoty musí podávat každý plátce DPH. Přiznání k dani je třeba podat vždy do 25. dne od konce zdaňovacího období (tedy měsíce nebo čtvrtletí). Ve stejné lhůtě byste daň z přidané hodnoty měli také zaplatit.

Od roku 2016 se přiznání k dani z přidané hodnoty podává elektronicky prostřednictvím daňového portálu. K elektronickému podání budete potřebovat datovou schránku nebo elektronický podpis. Pokud elekronické prostředky nemáte, můžete po podání on-line hlášení vytisknout tzv. krycí list. Toto potvrzení je nutné do pěti dní doručit např. poštou na finanční úřad.

Registrace k DPH a Česko
1. item 2. item 3. item 4. item 5. item

💡Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

Služby Eurofiscalis zahrnují :

 • Registrace k DPH
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí dokladu
 • Zajištění podání přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zajištění podání souhrnného hlášení 
 • Podání hlášení Intrastat, tzv. DEB
 • Přímá komunikace s italskou daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Registrace k DPH a Česko

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©