Prodej zboží přes Amazon a daňové povinnosti

Prodej zboží přes evropské marketplace
You are here:

Co zajímavého přináší prodej zboží přes Amazon?

Market place typu Amazon  umožňuje prodejcům přímý vstup na zahraniční trh.

Evidovaných prodejců je dnes více než 2 miliony. Zhruba polovina těchto podnikatelů zasílá zboží z vlastního skladu a funguje jako klasický e-shop. Jedná se o službu typu Fulfillement by Merchant.  Druhá část prodejců využívá službu Fulfillment by Amazon. Ta nabízí uložení zboží ve více jak 30 vlastních skladech Amazonu a možnost využívat jejich logistické a balící služby.

Výhody a nevýhody každé z variant plynou ze skutečnosti, zda má prodejce vlastní skladové prostory nebo zda je schopen zaslat zboží levněji a rychleji než nasmlouvaný Amazon. Asi nepřekvapí, že nejvýhodnější zboží pro online prodej je drobné, lehké a drahé zboží. Šperky, hodinky,  drahé kameny, luxusní značky a podobné zboží zabere minimum prostoru, náklady na přepravu jsou nízké a ceny vysoké. Dalším kumštem je umět prodat vlastní značku (private label), zásadně tím omezíte konkurenci.

Prodej zboží přes Amazon a registrace k DPH

Pokud míříte na zahraniční klientelu, dříve nebo později budete řešit otázku registrace k DPH v jiných členských státech.  Kdy tato situace nastane? :

 • dosažení stanoveného prahu pro povinnou registraci k DPH v cílové destinaci v případě přímého zasílání  – tento práh je stanoven ročním obratem bez DPH, a to 35 000 € nebo 100 000 €, ale doporučujeme sledovat hodnotu stanovenou zahraničním zákonodárcem v domácí měně
 • využití vlastního skladu v jiném členském státě
 • využití skladu Amazonu v jiném členském státě

Jak probíhá spolupráce se společností Eurofiscalis ?

Eurofiscalis vás pomůže s nastavením daňových povinností ve všech členských státech EU,kde využíváte služby FBA Amazonu.

 • probereme, jak a kam zasíláte své boží, jaký je obrat zboží na území jednotlivých států EU
 • pokud bude třeba, podáme přihlášku k registraci k DPH v jiném členském státě. K tomu budeme určitě potřebovat váš výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a potvrzení o daňovém domicilu v tuzemsku.
 • vypracujeme pravidelně daňové přiznání, souhrnné hlášení, Intrastat…
 • jednoduše
Amazon a registrace k DPH
1. Marketplace v EU 2. Registrace DPH 3. Zastoupení vaší firmy 4. Jak to funguje ? 5. Otázky a odpovědi

Amazon a registrace k DPH : Jak to celé funguje ?

 • 2. Přihlášení k DPH v členském státě EU

 • 1. Kontrola toku zboží a stanovení daňových povinností.

 • 3. Zpracování daňových vstupů a výstupů

 • 4. Podání přiznání k DPH včetně příloh, příp. hlášení Intrastat

Otázky / Odpovědi

Jaká je lhůta pro přidělení DIČ DPH v členském státě EU ?

Lhůta pro přidělení DIČ DPH je v každém státě jiná. Zpravidla je dobré počítat se 4 týdny od data podání přihlášky.

Mohu mít více DIČ v různých členských státech EU ?

Ano. Teoreticky můžete mít z důvodu obchodování se zbožím v rámci EU přiděleno vlastní DIČ DPH v každém jednotlivém státě EU.

Veškerá DIČ určená pro unijní obchodování jsou dostupná k ověření v systému VIES.

Co představují služby daňového zástupce ?

Daňový zástupce nebo daňový zmocněnec je osoba oprávněna jednat jménem vaší společnosti před správcem daně, a to na základě generální plné moci nebo speciální plné moci pro vybrané úkony. V praxi se jedná o podání přihlášky k DPH, podání daňových přiznání, komunikaci se správcem daně apod.