DPHMaďarsko Online reporting

Online reporting od 1.7.2020, resp. 1.1.2021

Od 1.7.2020 a 1.1.2021 dojde v Maďarsku k významným změnám v reportingu  daňových dokladů.

Od 1.7.2020 budou doklady vydané vůči osobám povinným k dani (BtoB), tzn. i v tuzemském režimu přenesené daňové povinnosti,  povinně online reportovány maďarské daňové správě. Součástí daňového přiznání bude i detailní reporting přijatých daňových dokladů.

Více k povinnostem od 1.7.2020.

( aktuálně do 30.6.2020 se povinnost online reporting týká pouze vydaných dokladů v režimu BtoB , u nichž DPH dosáhne HUF 100 000 a výše)

Od 1.1.2021 se povinnost reportingu rozšiřuje i na faktury vydané osobám nepovinným k dani (BtoC) a na osvobozená dodání plátcům do jiných členských států.

Povinnost se týká i neusazených plátců registrovaných pro účely DPH v Maďarsku.

Své softwary musí aktualizovat všechny neusazené, ale k maďarské DPH  registrované e-shopy a online prodejci.

V prvním kroku je třeba zažádat o vytvoření účtu plátce „client gateway“ na daňovém portálu, následně registrovat uživatele a propojit fakturační software.

Více k online registraci plátce.

Fakturační software je možné použít vlastní, včetně úprav splňujících technické a formální požadavky :

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok

https://en.nav.gov.hu/taxation/inromation_leaflets/Availability_of_the_X20151014.html

Kromě vlastního softwaru je možné využít komerční fakturační software, který již veškeré náležitosti splňuje :

  • https://www.symbion.eu/welcome.php
  • https://www.billzone.eu/hu-hu/szamlazo
  • https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Rádi vám pomůžeme s vytvořením daňového účtu a zpřístupněním služby jménem jednatele vaší společnosti. Pokud nám jako zástupci udělíte uživatelský přístup, budeme moci díky přístupu zpracovat a podat daňové přiznání dle nových požadavků daňové správy.

Více v Dekretu č. 23/14. (VI.30.) NGM