Online průvodce k podání žádosti o vratku DPH z EU

récupération tva ebook

Tuzemský plátce daně, který má v rámci své ekonomické činnosti výdaje v jiných členských státech, má nárok na vrácení DPH z EU. Často se jedná o výdaje spojené s pracovními cestami, školením, návštěvami veletrhů, ale i o nákupy zboží a služeb, které jsou následně v téže zemi prodány v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jaké informace vám eBook poskytne ?

  • Základní pravidla pro vrácení DPH z jiného členského státu
  • Upozornění na časté chyby
  • Postupy a metodiku