Vyslání pracovníků a formulář A1

vyslání pracovníků

Vyslání pracovníků a formulář A1 Dle počtu vystavených formulářů A1 (žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení) příslušnými OSSZ za rok 2017 je jasné, že tuzemští zaměstnavatelé stále častěji vysílají své pracovníky za výkonem práce do zahraničí. V uplynulém roce bylo vystaveno 11 tisíc žádostí na vyslání a 55 tisíc na souběh výkonu zaměstnání […]

OSS One Stop Shop

OSS

One Stop Shop One Stop Shop nebo OSS  je zvláštní režim jednotného správního místa. Tento dobrovolný režim nabývá účinnosti od 1.7.2021.  V rámci tohoto režimu je DPH vybírána jednotným správním místem. V ČR je správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I. Kdo může využít OSS? prodejci zboží na dálku (e-shopy) […]

Reverse-charge a jeho překlad

reverse-charge

Co je to reverse-charge Režim přenesené daňové povinnosti nebo-li reverse-charge znamená povinnost přiznat a odvést daň příjemcem zdanitelného plnění. Proto se uplatňuje jen mezi podnikateli plátci a nedopadá na konečné spotřebitele. V České republice rozděluje zákon plnění s trvalým užitím režimu přenesené daňové povinnosti a s dočasným použitím přenesené daňové povinnosti. O dočasném uplatnění tohoto režimu rozhoduje nařízení […]